Géén BTW op de nota
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 januari 2021

Contributie 2021

Binnenkort kunnen alle leden van NOA de jaarlijkse contributienota tegemoet zien. Deze wordt al meerdere jaren per mail toegezonden. De contributiebedragen van 2021 zijn gelijk aan die van 2020. Nieuw is dat er over de jaarlijkse contributie géén BTW wordt berekend. 

Met ingang van 2021 zal NOA geen BTW in rekening brengen op de contributie. Aanleiding is een discussie van koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland met het Ministerie van Financiën inzake de BTW-positie van ondernemersverenigingen. Het ministerie heeft onder meer aangegeven dat ondernemersverenigingen voor de belangenbehartiging van hun leden tegen contributie niet als BTW-ondernemer worden aangemerkt. Aan de BTW wordt eenvoudigweg niet toegekomen. Gevolg is dat de vereniging geen BTW over de contributie in rekening mag brengen.

NOA heeft al zolang als we terug kunnen vinden BTW berekend over de jaarlijkse contributie. Met ingang van dit jaar passen we dit echter aan aan de gewijzigde mening van het ministerie. Het kan zijn dat het ministerie van Financiën oftewel de Belastingdienst in het verleden van mening kon zijn dat de aan u in rekening gebrachte BTW bij de aangifte niet mocht worden verrekend. 

Om te voorkomen dat de Belastingdienst het verrekenen van de BTW-voorheffing door onze leden niet accepteert, omdat de NOA-contributiefactuur dan mogelijk als een foutieve factuur aangemerkt zou kunnen worden, worden met ingang van 1 januari 2021 alle NOA-contributiefacturen zonder BTW opgesteld. Let op: Het totaalbedrag op de nota is exclusief BTW, de BTW mag er dus niet ‘uitgehaald’ worden.

Deze wijze van facturering heeft voor u als NOA-lid geen nadelig effect: De in het verleden door NOA berekende BTW werd door u immers verrekend in de aangifte Omzetbelasting. Overigens is alleen de contributienota zonder BTW. Bij het versturen van de contributienota 2021 ontvangt u tevens een brief waarin bovenstaande nog een keer wordt uitgelegd.

Mocht u vragen hebben over de contributie-inning, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie op telefoonnummer 0318-547373, of mailen naar administratie@noa.nl.  

Deel dit artikel: