Compensatie voor de transitievergoeding
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 april 2019

Compensatie voor de transitievergoeding

U kunt gecompenseerd worden voor een uitbetaalde transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer. Dat staat in een nieuwe wet die afgelopen zomer is aangenomen. In die wet staan meer wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding bij bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Begunstigend lid CBBS geeft u tips om volgend jaar voor de compensatie in aanmerking te komen.

Reden voor de nieuwe wet waren waren de zorgen van werkgevers over de hoge kosten. De wijziging behelst dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die werkgevers moeten uitbetalen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling gaat met terugwerkende kracht in tot 2015 en hiermee lijkt ook een einde te komen aan de slapende dienstverbanden waarbij werkgevers zieke werknemers jaar na jaar in dienst hielden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Van de regeling zal niet eerder dan april 2020 gebruik kunnen worden gemaakt, maar het is wel verstandig uw administratie vast in orde te brengen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De werknemer moet twee jaar ziek zijn geweest en dit moet de reden zijn van de beëindiging van het dienstverband;
  • De transitievergoeding moet aan de werknemer zijn betaald;
  • Aanvragen via UWV (binnen 6 maanden na betalen van de transitievergoeding);
  • Voor de aanvragen die met terugwerkende kracht worden gedaan, gaat de termijn van 6 maanden pas in, zodra het UWV aanvragen in behandeling neemt.

Welke documenten moet u aanleveren?

  • Arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer;
  • Document(en) waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld een ontslagvergunning);
  • Loonstroken ten aanzien van de doorbetaling bij ziekte;
  • De (gegevens van) berekening van de transitievergoeding;
  • Bewijs van betalen van de transitievergoeding.

CBBS kan u helpen bij het aanvragen van de compensatie. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of ondersteuning bij de dossiervorming of het aanvragen van deze regeling? Houd dan de site van CBBS in de gaten, meld u aan voor de nieuwsbrief of neem telefonisch (070-335 3000) of per e-mail contact op.

Deel dit artikel: