Maak jouw bedrijf aantrekkelijk voor stagiairs
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 mei 2024

Checkjestageplek.nl

De jeugd heeft de toekomst! In onze bedrijfstakken beginnen veel jongeren met een BBL-overeenkomst meteen aan hun werkzame leven. Veel andere bedrijfstakken vissen in dezelfde vijver. Het is belangrijk om je bedrijf aantrekkelijk te maken voor mbo-studenten. Een nieuwe website helpt je om te checken hoe je jouw bedrijf aantrekkelijk maakt voor stagiaires.

Koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een nieuwe website gelanceerd: www.checkjestageplek.nl. Het is een informatiepunt om leerbedrijven te helpen hun mbo-stages optimaal in te richten. Deze website komt voort uit het Stagepact mbo. De koepelorganisaties hebben daar vorig jaar samen met onder andere het ministerie van OCW, SBB en de MBO Raad hun handtekening onder gezet. Hierin is onder meer afgesproken dat partijen zich inzetten om de begeleiding van mbo-studenten te verbeteren en stagediscriminatie tegen te gaan.

De nieuwe website biedt leerbedrijven tools, tips, goede voorbeelden en praktijkverhalen om hun leerplekken en stages nog beter te maken. De komende tijd wordt de site verder aangevuld en uitgebreid.

Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol bij de opleiding van jonge vakmensen. De mbo-studenten van nu zijn de vakmensen van morgen. Stagiairs goed begeleiden is niet alleen gunstig voor de studenten in kwestie: ook als bedrijf heb je er baat bij. 

Op de website vind je inspiratie, standaard documenten, flyers, online trainingen en artikelen, waardoor je jouw bedrijf onweerstaanbaar aantrekkelijk kan maken voor mbo-studenten. Maak er gebruik van. Natuurlijk kun je in onze branches ook terecht bij de NOA Opleidingsbedrijven Afbouw/Afbouwprofs; zij helpen je graag met de werving en begeleiding van leerlingen.

 

Deel dit artikel: