Advies om stroken steenwolisolatie toe te voegen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 juni 2021

Brandveiligheid buitengevelisolatie

De Bond voor Pleisterbouw heeft de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk laten onderzoeken door onafhankelijk adviesbureau DGMR. Aanleiding was de toenemende aandacht in onze maatschappij voor brandveilige gevels.

Doel van het onderzoek was om te bepalen of, en zo ja wat nodig is om de brandveiligheid ruimer boven de wettelijke vereisten te laten uitkomen. Het onderzoeksbureau adviseert om systemen met EPS-isolatie en pleisterwerk in bepaalde situaties te voorzien van stroken steenwolisolatie. Hierdoor kan bij een eventuele brand de brandvoortplanting en branddoorslag via de gevel tot een minimum worden beperkt.

De Nederlandse systemen voor buitengevelisolatie voldoen in principe aan de Nederlandse eisen. Toch ziet de Bond voor Pleisterbouw op basis van het onderzoek ‘Brandveilige toepassing van EPS-ETICS’ kansen om verdere verbeteringen toe te passen. Door onbrandbare stroken steenwolisolatie toe te voegen wordt de kans op het doorslaan of zich verspreiden van een brand via de gevel nog kleiner. Het gaat hierbij om hoog-risico gebouwen en als het stelkozijn kritisch gedetailleerd is. Er zijn ook andere technische oplossingen te bedenken, maar voor dit rapport heeft het bureau zich op verzoek geconcentreerd op steenwolstroken. Het rapport dekt gebouwen tot een hoogte van 40 meter, daarboven wordt het maatwerk. 

Leden van de bond zijn: Alsecco, Digo Products, Keim Nederland, Knauf, Sto Isoned, Strikolith en Weber Beamix.

Meer info:

  • Interview met onderzoeker Rudolf van Mierlo van DGMR door de Bond voor Pleisterbouw
  • Belangrijkste bevindingen uit rapport samengevat door STO 
Deel dit artikel: