Buildsight verzorgt realistische prognoses en vergelijkbare data voor de afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 september 2023

Branchemonitor Afbouw

Er is behoefte aan actuele marktinformatie en vooral ook duiding van cijfers en trendwaarnemingen. Daarom heeft NOA een contract met marktonderzoeksbureau Buildsight en kunnen leden gebruik maken van de Branchemonitor Afbouw. Deze is 24/7 online opvraagbaar én altijd voorzien van actuele marktgegevens, trends en ontwikkelingen.

Om leden zicht te bieden op de voornaamste kansen en bedreigingen in de afbouwsectoren, worden er verspreid over het jaar kernontwikkelingen binnen de verschillende bouwsegmenten inzichtelijk gemaakt. Het online dashboard biedt 24/7 de meest actuele conjunctuurcijfers over het BNP, vertrouwensindicatoren, prijzen en vacatures. Uitgesplitst naar sector toont het dashboard ook de bouwomzet, vergunningen en werkvoorraad. 

Buildsight dashboard

“De markt is volop in beweging en de ontwikkelingen gaan hard”, geeft Michel van Eekert, directeur en oprichter van adviesbureau Buildsight, aan. “Iedereen weet dat er enorme vraag is naar nieuwbouw, dat er een uitdaging ligt om de bestaande woningbouw te verduurzamen en er ook in de gebouwenvoorraad grote veranderingen moeten worden doorgevoerd. Daar staat tegenover dat grondstof- en energieprijzen sterk zijn gestegen en dat er te weinig vakkrachten zijn om het werk te maken. Wij volgen die ontwikkelingen dagelijks op de voet en voeren de belangrijkste marktinformatie door in ons Buildsight dashboard. NOA-leden hebben toegang tot dat dashboard, zodat ze zonder te zoeken conjunctuurcijfers, de bouwconjunctuur en prognoses voor het lopende jaar en de komende twee jaar kunnen inzien.”

Trendanalyses  

In ieder tweede en vierde kwartaal wordt een trendanalyse gepubliceerd: wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van bouwsystemen en materiaalgebruik? Welke gebouwen en in welke regio’s wordt er gebouwd? Maar ook: zijn er trends en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving waarop de bouw reageert? “Zo volgen we bijvoorbeeld nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van prefab bouwen”, legt Van Eekert uit. “Wat betekent dat voor de verschillende segmenten in de bouw? En hoeveel invloed heeft dat op de diverse sectoren van NOA?” Buildsight geeft niet alleen inzicht in allerlei bouwtrends, maar gaat de cijfers ook duiden. “Door de jaren heen hebben we gemerkt dat mensen cijfers en trends graag volgen en dan behoefte voelen om van die informatie een extra stukje duiding te krijgen: wat betekent dit precies voor mij, wat gebeurt er in de markt en wat ga ik daarvan merken? Dat verzorgen we in een duidelijk format voor NOA-leden.”

Ledenonderzoek

Ieder derde kwartaal schakelen we de hulp van alle leden in. “Daarmee kunnen we voor NOA en alle individuele bedrijven de conjunctuurinformatie binnen de verschillende afbouwsectoren uitdiepen”, vertelt Van Eekert. “Welke omzetontwikkelingen zijn er, welke prijzen worden gehanteerd en hoeveel vacatures zijn er? We vragen ook welke verwachtingen ondernemers hebben. Daardoor kunnen we steeds waardevollere inzichten en duidingen geven. Hoe meer leden het korte onderzoek invullen, hoe méér iedereen aan de informatie heeft. Want bij voldoende input willen we bijvoorbeeld ook kijken of we regionale inzichten en verschillen per regio kunnen geven.” 

Automatisch bericht

Ieder kwartaal worden leden door NOA op de actuele informatie geattendeerd. Op deze manier kunnen ondernemers zowel voor de korte als middellange termijn over conjunctuur- en trendinformatie beschikken. Van Eekert: “Van andere branches waar we deze dienstverlening al aanbieden horen we dat bedrijven de consistente bron van informatie heel prettig vinden. En vooral dat ze houvast vinden in de continuïteit van vergelijkbare data, waardoor realistische prognoses kunnen worden gemaakt. Diezelfde ervaring bieden we nu ook aan de NOA-leden.”

Michel van Eekert van Buildsight
Michel van Eekert van Buildsight

De uitdagingen zijn groot

Het afgelopen jaar kreeg het secretariaat regelmatig vragen over marktinformatie. Zowel leden als begunstigende leden hebben er behoefte aan. “Dat kan ik me voorstellen, want de uitdagingen zijn voor de afbouwsector echt heel groot”, meent Van Eekert. “Komende jaren blijven de prijzen onder druk staan. Er moet goedkoper en sneller gebouwd worden, terwijl het hele verdienmodel eigenlijk gebaseerd is op een complex traject. Dus wordt het zoeken naar de mogelijkheden om slimmer te werken, aansluiting te vinden bij vernieuwende bouwmethodes zoals 3D modulebouw of te denken aan prefabricage. Veranderen is voor iedereen moeilijk, maar als je een bepaalde richting in wilt slaan, helpt het om dit met een goede onderbouwing en duidelijke koers te doen. Daar kan onze informatie bij helpen.”

Over Buildsight

NOA sloot het contract met Buildsight omdat dit onafhankelijke adviesbureau gespecialiseerd is in het uitvoeren van marktonderzoek in de bouw. Buildsight heeft ook een rekenmodel ontwikkeld, waarmee de bouwproductie vertaald wordt naar concrete bouwvolumes. De marktonderzoekers van Buildsight hebben een bouwkundige opleiding en/of jarenlange ervaring in de bouw. Hun veldwerkers bezoeken jaarlijks duizenden bouwplaatsen om zelf belangrijke data en ontwikkelingen te verzamelen. Michel van Eekert is de oprichter en directeur: “Ik ben van huis uit een techneut, maar maakte ooit een overstap van de aannemerij naar een adviesbureau. Daar ontstond mijn passie voor specifiek onderzoek en bedacht ik de missie van Buildsight: uitdokteren waar een klant precies behoefte aan heeft en daar gerichte info, duiding van de cijfers en prognoses voor geven.” 

Branchemonitor van en voor de Afbouw!

Ga naar de branchemonitor afbouw

Deel dit artikel: