Wel ruimte voor woningbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
30 april 2020

Bouw is gematigd positief over stikstofplannen kabinet

De plannen van het kabinet om de stikstof- en CO2-uitstoot te verlagen hadden nog wel wat steviger gemogen als het aan de bouwsector had gelegen. NOA en AFNL hadden gehoopt op een drempelwaarde en Bouwend Nederland is teleurgesteld over de beperkte financiële omvang.

NOA en AFNL zijn tevreden met alles wat meer kan, dan er nu mogelijk is, want er ontstaat nu weer ruimte voor woningbouw en infra. Toch hadden we op meer gerekend na eerder gemaakte afspraken met het Ministerie van BZK en het Ministerie van I&W. Onze hoop was gericht op een drempelwaarde - hoe laag ook, want daarmee waren juist de projecten voor het mkb verlost geweest van de toch moeizame kaders die de nieuwe maatregelen met zich meebrengen.

Net als NOA en AFNL is ook Bouwend Nederland tevreden dat de uitstoot bij de bron wordt aangepakt en dat er geld wordt vrijgemaakt voor de versterking van natuur, maar is teleurgesteld over de omvang na de eerdere afspraken met de ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen.

"Robuuste natuur is onmisbaar om nieuwe ontwikkelingen in ons land mogelijk te maken. Het is mooi dat hier geld voor wordt vrijgemaakt en dat uitstoot bij de bron wordt aangepakt. Dit had echter nog wel steviger gekund want dat levert juist meer ruimte voor ontwikkeling op", stelt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. "Ik maak me zorgen over de ruimte die dit pakket biedt voor nieuwe infrastructuur en bijvoorbeeld de woningbouw rondom Rotterdam en Den Haag. Zo gaat het kabinet de eigen doelstellingen niet halen. Het is dan ook noodzakelijk dat de ontwikkelreserve die het kabinet voor projecten van nationaal belang heeft wordt ingezet voor de economie en dan in het bijzonder de bouw en infra."

De plannen van het kabinet scheppen extra onzekerheid voor ondernemers, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo geven de nieuwe stikstofplannen volgens de ondernemersorganisaties nog onvoldoende zekerheid om de bouw weer echt vlot te trekken. Het kabinet wil in 2030 de stikstofneerslag in de helft van de speciale natuurgebieden onder de kritische grens hebben. Voor het herstel van de natuurgebieden worden miljarden uitgetrokken. De ondernemers spreken echter van een stikstofklem. "Na een economische krimp dit jaar van misschien wel 10 procent of meer, is er ruimte nodig voor wederopbouw", zo klinkt het. Het is volgens de ondernemingsorganisaties twijfelachtig of de stikstofplannen tot voldoende ruimte voor herstel van de economie leiden. Ook helpen de maatregelen niet bij de bouw van de broodnodige extra woningen. "Dit komt bovendien bovenop de huidige crisis die ook leidt tot uitstel van bouwprojecten", aldus de organisaties.

Deel dit artikel: