Nieuw wetsvoorstel verwacht om schijnzelfstandigheid te voorkomen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 juli 2023

Beoordeling ZZP-ers

Al jaren wordt er bij tijd en wijle in de Tweede Kamer gedebatteerd over de status van ZZP-ers. Wanneer is iemand nu wel en niet een échte zelfstandig ondernemer zonder personeel? Minister Van Gennip vindt dat er nieuwe regels moeten komen, die hier duidelijkheid over geven.

Door D66 en VVD was een motie ingediend over de contra-indicatie van ZZP-ers. Nadat de Wet DBA was vastgelopen en handhaving daarop was opgeschort, is het kabinet nog steeds op zoek naar duidelijkere regels waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen beoordelen of een opdracht nu wel of niet door een zelfstandig ondernemer uitgevoerd kan worden. Die regels moeten heel duidelijk zijn, want de Belastingdienst en Arbeidsinspectie moeten er op kunnen handhaven.

VVD en D66, maar ook belangenbehartigers van ZZP-ers en brancheorganisaties, hameren er al langer op om bij de beoordeling te bekijken of een ZZP-er voldoet aan de criteria. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de term ‘gezag’ aanpassen en tevens het criterium voor de inhuur stevig aanscherpen. Het komt erop neer dat wanneer iemand onderdeel uitmaakt van een organisatie dat een zwaarwegende indicatie is dat zo’n opdracht niet door een ZZP-er kan worden uitgevoerd.

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Op ambtelijk niveau wordt nog steeds gewerkt aan zowel aangescherpte criteria - oftewel is het duidelijk of er wel of geen werknemersrelatie bestaat - en aan de zogenaamde contra-indicaties van het ondernemerschap. Het is een flinke puzzel om te bepalen welke van de twee het zwaarste moet wegen. “We zijn nu met de uitwerking bezig en daarbij bekijken we of je niet alleen kunt aangeven wanneer iemand een arbeidsrelatie heeft, maar ook of je een contra-indicatie voor ondernemerschap kunt vinden. Dat is de moderne manier om ernaar te kijken”, aldus de minister. Naar verwachting komt de minister na de zomer met een wetsvoorstel.

Deel dit artikel: