Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 januari 2024

Belastingwijzigingen 2024

Eind vorig jaar heeft de Eerste Kamer nog vlak voor het Kerstreces ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Hiermee moet het Nederlandse belastingstelsel eenvoudiger worden. De overheid heeft de belangrijkste wijzigingen samengevat:

Inkomen

In het pakket Belastingplan 2024 zijn een serie maatregelen opgenomen waardoor werkenden, gepensioneerden en de meeste ZZP-ers en ondernemers netto meer overhouden. De eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting gaat weliswaar met 0,04% omhoog, maar de arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd en de algemene heffingskorting wordt geïndexeerd. Ondernemers met een hoger inkomen gaan wel meer belasting betalen. Deze ib-ondernemers hebben te maken met de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek uit het vorige Belastingplan van € 5030 naar € 3750 en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 13,31%. Zij betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Met het verlagen van de mkb-winstvrijstelling wordt het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting verkleind. Ook wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,23 per kilometer.

Ondernemen

Per 1 januari 2024 is de tweede schijf in box 2 in werking getreden. Deze maatregel is in het Belastingplan 2023 aangekondigd. Hierdoor wordt vanaf 2024 24,5% belasting betaald over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon in box 2. Over al het inkomen boven € 67.000 betalen mensen 33% belasting. Ook is per 2024 de 30%-regeling beperkt tot de Balkenende-norm (€ 233.000 in 2024) en daarnaast wordt de hoogte van de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd. De eerste 20 maanden geldt een vrijstelling van 30% van het loon, voor de daarop volgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 20% en de daaropvolgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 10%. Een lening bij de eigen bv wordt gemaximeerd door het bedrag te verlagen van € 700.000 naar € 500.000.

Vermogen en wonen

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 zijn er twee verfijningen doorgevoerd in de overbruggingswet box 3. Deze maatregelen zijn daarmee van toepassing op de aangifte Inkomstenbelasting 2023. Zo valt het vermogen van een reservefonds van een vereniging van eigenaren (vve) en het geld op een derdenrekening van een notaris bijvoorbeeld nu in de categorie banktegoeden. Daarnaast worden onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer belast in box 3. Deze schulden hoeven mensen niet meer op te geven aan de belasting. Zo wordt de belasting op vermogen beter verdeeld. Ook is besloten het belastingtarief in box 3 na amendering op 1 januari 2024 te verhogen van 32% naar 36%. Het heffingvrije vermogen wordt niet aangepast. Dat blijft € 57.000 (€ 114.000 bij fiscaal partnerschap). De woningwaardegrens voor de startersvrijstelling is voor 2024 verhoogd naar € 510.000 (€ 440.000 in 2023). Verder is het per 1 januari 2024 niet meer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een woning.

Klimaat

De vermindering energiebelasting, het vaste bedrag dat per aansluiting van de energierekening afgaat, is per 1 januari verhoogd naar € 631,39 inclusief btw per jaar. De korting geldt onder andere voor woningen en kantoorgebouwen. Daarnaast gaan per 1 juli 2024 passagiers van de meeste privévliegtuigen vliegbelasting betalen, door een aanpassing van de gewichtsgrens van vliegtuigen.

Brandstofaccijns

Om de koopkracht verder te ondersteunen heeft de Tweede Kamer daarnaast besloten om de tarieven van de brandstofaccijns in 2024 gelijk te houden aan de tarieven die gelden per 1 juli 2023. De accijns voor een liter benzine blijft daardoor € 0,79, een liter diesel € 0,52 en een liter LPG € 0,19.

Gezondheid

De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is per 1 januari 2024 verhoogd van € 8,83 naar € 26,13 per 100 liter. Mineraalwater is uitgezonderd van de verbruiksbelasting. Om een gezonde levensstijl te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen, is de accijns op alcohol en tabak verhoogd. Het accijnstarief voor alcohol is met 8,4% verhoogd. En vanaf 1 april bedraagt de accijns op sigaretten € 7,81 per pakje van 20 sigaretten en de accijns op shag € 17,35 per pakje van 50 gram.

Deel dit artikel: