Vergoeding aan de overheid voor gemiste rente stijgt naar 6%
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 juli 2023

Belastingrente

Per 1 juli 2023 is de te betalen - en te ontvangen - belastingrente voor vrijwel alle belastingsoorten van 4% naar 6% gestegen. Door tijdig en zo realistisch mogelijk belastingaangifte te doen, wordt voorkomen dat er belastingrente moet worden betaald.

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als een belastingaanslag niet op tijd kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld als de aangifte te laat is ingediend, of het aangiftebedrag lager is dan de uiteindelijke aanslag. Het verschilt per type belasting vanaf welk moment de Belastingdienst rente berekent. Hiervoor kan het beste de website van de Belastingdienst worden geraadpleegd. Klik hier. 

Belastingrente ontvangen of betalen

De Belastingdienst vergoedt nu ook 6% rente als er bijvoorbeeld zonder reden te lang wordt gedaan over het opleggen van de belastingaanslag. In de praktijk komt dit echter aanzienlijk minder vaak voor dan dat de belastingaangever belastingrente moet betalen.

Invorderingsrente

Belastingrente is overigens een andere rente dan de invorderingsrente. Invorderingsrente moet worden betaald als een belastingaanslag niet op tijd betaald is. De invorderingsrente is per 1 juli 2023 vastgesteld op 3% en stijgt per 1 januari 2024 naar 4%.

Deel dit artikel: