Overzicht belastingmaatregelen 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 juli 2021

Belastingplannen 2022

Door demissionair staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, is bij een Kamerbrief Betere Werkwijze Belastingplan al een overzicht gevoegd met de wetsvoorstellen die waarschijnlijk in het pakket Belastingplan 2022 worden opgenomen. 

Er waren Kamervragen over een betere werkwijze van het Belastingplan en daarom voegde de demissionair staatssecretaris reeds een overzicht van maatregelen die uit de wetsvoorstellen zullen voortvloeien toe. Op Prinsjesdag worden jaarlijks de fiscale plannen voor het jaar erop gepresenteerd. In verband met aanhoudende formatiegesprekken en het uitblijven van een nieuw kabinet is door het ministerie van financiën gewoon doorgewerkt en is reeds een overzicht van de plannen bekendgemaakt. In het overzicht zijn de te verwachten wetsvoorstellen en de daaruit voortvloeiende maatregelen opgenomen.

De staatssecretaris kondigt aan dat het pakket Belastingplan 2022 waarschijnlijk de volgende wetsvoorstellen zal bevatten:

 • Wetsvoorstel Belastingplan 2022
 • Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022
 • Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen
 • Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing
 • Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
 • Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane.

Die wetsvoorstellen vertalen zich tot de volgende maatregelen:

 • Het invoeren van een vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen
 • Een verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege covid-19
 • Het invoeren van een gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten
 • Het fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken ten behoeve van het stimuleren van innovatie
 • Het invoeren van een temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting
 • Het aanscherpen van de CO2 schijfgrenzen en tarieven BPM voor de jaren 2022-2025
 • Het uitbreiden van het overgangsrecht voor de postcoderoosregeling.
 • De voorkoming van mogelijk dubbele belastingheffing bij energieopslag
 • Een wijziging met betrekking tot bijzondere situatie toekenning inkomensafhankelijke combinatiekorting bij buitenlandse belastingplichtigen.
 • De invoering van een recht op huurtoeslag bij overschrijding van maximum huurgrens mits vóór deze overschrijding t.a.v. de woning op enig moment recht op huurtoeslag bestond.
 • Een wijziging eigenwoningregeling op het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede op het terrein van overlijden van een van de partners
 • Een verduidelijking van de precieze berekenwijze achterliggende parameters voor box 3. Hiermee beoogt het kabinet geen materiële wijziging
 • Maatregelen voor het herstel van technische omissies van de Wet aanpassing box 3
 • Een vereenvoudiging van de aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling.
 • Het voorkomen van een samenloop van de vrijstelling voor aardgas dat wordt gebruikt als additief en vulstof en nihiltarief voor gas dat op de eigen installatie is ontstaan
 • Het aanpassen van de voorwaarden voor het verlaagd energiebelastingtarief voor walstroom
 • Het verduidelijken dat de BPM is bedoeld voor motorrijtuigen die van de weg gebruik maken
 • De fiscus moet in de overdrachtsbelasting bij toetsing aan het hoofdverblijfcriterium rekening gaan houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer valt te ontbinden
 • Het herformuleren van de antimisbruikbepaling woningwaardegrens startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting
 • Het schrappen van een woord en een verwijzing bij wijze van technische wijziging
 • Het vereenvoudigen van het éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce
 • De introductie van een wettelijke grondslag verplichting maandelijkse gegevensuitlevering van kinderopvangorganisaties aan Toeslagen

Bron: MvF, SDU en Rendement

Deel dit artikel: