Regel het voor 1 juli 2020
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 juni 2020

Addendum lage WW-premie

Om de nieuwe lage WW-premie voor vaste contracten te mogen toepassen, moet u een schriftelijk bewijs van het vaste contract met de werknemer in uw administratie bewaren. Als u dit niet al schriftelijk geregeld had, dan moet u dat voor 1 juli 2020 doen. Anders geldt bij controle dat u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd bent voor de betreffende werknemer(s).

Sinds begin dit jaar betaalt u als werkgever geen sectorpremie WW meer via de premies werknemersverzekeringen. In plaats van de sectorpremie betaalt u een hoge of lage premie Awf. De lage WW-premie van 2,94% geldt alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd waarbij het niet om een oproepovereenkomst gaat. Om deze lage premie in heel 2020 te mogen toepassen, moet u wel een schriftelijk bewijs in uw administratie hebben van een vast contract met een werknemer.

Als u dit nog niet hebt, kunt u onderstaand een voorbeeldbrief downloaden, alle geel gearceerde velden invullen en uw werknemer vragen om deze brief ook te ondertekenen. Zelf ondertekent u de brief ook. Een kopie bewaart u dan in het personeelsdossier. Een digitale handtekening of instemming per e-mail is ook goed, mits goed geadministreerd en dat duidelijk is dat het voor 1 juli 2020 geregeld is. Als bij een controle blijkt dat uw administratie hiermee niet op orde is, dan kan met terugwerkende kracht de hoge WW-premie van 7,94% worden gevorderd.

Het is dus niet langer voldoende om een tijdelijk contract stilzwijgend te verlengen. Als er geen contract voor onbepaalde tijd is getekend, dan is aanvullend ‘bewijs’ nodig. Een zogenaamd addendum is dan nodig.

Deel dit artikel: