Eerder bericht van 12 mei aangepast
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 juni 2022

Aanpassing ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op het nemen van ouderschapsverlof. In artikel 32 lid 1 van de cao Afbouw staat een afwijking van de wet, maar dat betreft alleen dat het ouderschapsverlof in hele dagen dient te worden opgenomen in onze sector. 

Op 12 mei publiceerden we een uitleg over de afwijking van de wet, namelijk dat het ouderschapsverlof gedurende maximaal 1 jaar (voordat het kind 8 wordt) mag worden opgenomen, maar dit wordt bij nader inzien anders geïnterpreteerd. Het ouderschapsverlof mag dus ook in de afbouw sector worden uitgesmeerd over de hele periode tot aan het achtste levensjaar. 

Ook verwezen wij op 12 mei naar artikel 32 lid 2 van de cao waarin staat dat vanaf 2 augustus 2022 de uitkering vanuit UWV voor betaald ouderschapsverlof 50% van het dagloon is tot maximaal 50% van het maximum dagloon. Dit percentage voor betaald ouderschapsverlof is wettelijk inmiddels aangepast naar 70%. Dit wordt ook nog aangepast in de cao Afbouw.

Meer uitleg over de verlofregeling

 

Deel dit artikel: