Voorstellen toekomstbestendige arbeidsmarkt
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 april 2023

Aanpassing arbeidsmarktpakket

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Onderwerpen die o.a. in de brief aan de orde komen zijn: wijzigingen in de keten van tijdelijke contracten, het rechtsvermoeden van werknemerschap om schijnzelfstandigheid te voorkomen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

De voorstellen van de minister zijn nog geen wetgeving. Daar gaat nog een wetgevingstraject aan vooraf wat enkele jaren kan duren. Samengevat zijn de belangrijkste voorstellen voor wetgeving:

Keten van tijdelijke contracten: tussenperiode van vijf jaar met uitzonderingen

De huidige wetgeving maakt het mogelijk dat er binnen drie jaar tijd drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden gesloten. Als tussen twee contracten een contractloze periode zit van meer dan 6 maanden, kan een nieuwe keten van maximaal drie tijdelijke contracten beginnen. In de brief van minister Van Gennip aan de Tweede Kamer staat dat deze tussenperiode vervalt. Dat betekent dus dat ieder opvolgend tijdelijk contract binnen 5 jaar meetelt voor de keten van maximaal drie contracten in drie jaar.  

Rechtsvermoeden van werknemerschap om schijnzelfstandigheid te voorkomen

Voor werkenden die minder dan 30 tot 35 euro per uur ontvangen, moet de opdrachtgever in eventuele rechtszaken voor deze werkenden bewijzen dat er een opdrachtovereenkomst is en geen arbeidsovereenkomst.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen, met als doel om zzp’ers inkomensbescherming te bieden. Voor hen die anders passend verzekerd willen zijn, wordt gekeken naar een opt-out mogelijkheid om de verzekering zelf (privaat) te regelen. Zolang de Belastingdienst geen onderscheid kan maken tussen zelfstandigen mét en zónder personeel, geldt de verplichte verzekering voor alle IB-ondernemers (dus ook voor hen mét personeel en meewerkende partners). De directeur-grootaandeelhouder (mét en zonder personeel) vallen er niet onder. De wachttijd bij de nieuwe AOV-verzekering bedraagt één jaar en de uitkering is 70 % van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van 143% WML.

Download de factsheet uitwerking SER MLT arbeidsmarkt van VNO-NCW en MKB-Nederland

Download de voortgangsbrief uitwerking arbeidsmarktpakket van de Minister

Deel dit artikel: