veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wat doet Volandis voor afbouw?

Volandis is de organisatie die zich op basis van contractuele afspraken met de afbouwsector bezig houdt met veel aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Pakket preventiezorg voor werknemers

Werknemers hebben recht op het zogenaamde individugericht pakket preventiezorg. Daar vallen de PAGO’s onder, intredekeuring, een spontaan bezoek van de werknemer aan het spreekuur van een bedrijfsarts e.d. De werkgever is in principe vrij om zelf zijn arbodienst te kiezen, maar voor de uitvoering van het pakket preventiezorg moet deze arbodienst wel een samenwerkingsovereenkomst met Volandis hebben. In deze overeenkomst zijn namelijk duidelijke kwaliteitseisen afgesproken waaraan de arbodienst moet voldoen.

RI&E, arbocatalogi en A-bladen

Naast het pakket preventiezorg beheert en onderhoudt Volandis ook de RI&E Bouwnijverheid, arbocatalogi en ontwikkelt in samenspraak met de sector bijvoorbeeld ook zogenaamde A-bladen. Dat zijn adviesbladen waarin staat op welke wijze er bijvoorbeeld bij het gebruik van rolsteigers, of ademhalingsbescherming, gewerkt moet worden. Op de site van Volandis vindt u nog veel meer informatie: onder meer voorbeelden en inspiratie over toolboxen (voorbeelden waar u het in kader van VCA over kunt hebben met werknemers) en arbovriendelijke hulpmiddelen.