Hoe doe je dat in de praktijk?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Hoewel de term MVO veelomvattend is en dus op vele manieren kan worden ingevuld, wordt inmiddels algemeen gesteld dat zichzelf respecterende bedrijven zeker ‘iets’ aan duurzaamheid moeten doen. Dat klinkt mooi, maar de vraag is natuurlijk ‘Hoe?’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil iedereen als het praktisch ingevuld kan worden en geen papieren tijger is. Er is alleen geen pasklaar antwoord hoe een afbouwbedrijf precies invulling kan geven aan MVO. Naar ons oordeel moet MVO-beleid tot uitdrukking komen in de dagelijkse praktijk. Veel NOA-bedrijven zijn onbewust of bewust al goed op weg met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wilt u inspiratie opdoen? Aan de hand van een paar voorbeelden geven we u graag een aantal suggesties waar u mogelijk ook iets mee kunt doen:

Milieu

In toenemende mate proberen bedrijven aandacht te schenken aan het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het gericht verminderen van het brandstofgebruik door werknemers een cursus als ‘het moderne rijden te laten volgen. Ook het gebruik maken van volledig elektrische bussen is een mooi voorbeeld om MVO toe te passen. U kunt ook duurzame hulpmiddelen en materialen gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het werken met FSC-gecertificeerd hout. Het verminderen van afval is daarnaast natuurlijk een hot item: Veel materiaal wordt “gewoon” weggegooid. Door steeds meer te gaan recyclen bespaart u op de afvoerkosten, maar bovenal ook het milieu. Voorbeeld is het in toenemende mate recyclen van gips(platen).

Duurzaam inkopen

Heeft u zich al eens verdiept in de productie- en transportwijze van de materialen die u inkoopt? Veel leveranciers geven helder aan waar deze vandaan komen, onder welke arbeidsomstandigheden deze geproduceerd zijn, wat de milieu-effecten zijn van productie en transport, etc. Veel producten worden immers in het buitenland geproduceerd, dus ook de logistiek speelt een rol. En fabrikanten kijken zelf ook of ze het gebruik van plastic verpakkingen kunnen reduceren. In toenemende mate willen opdrachtgevers weten dat de genoemde zaken goed geregeld zijn. Alleen daarom al zou u het zelf ook willen weten. Benut de informatie die uw leveranciers hierover geven: vermeld de belangrijkste zaken bijvoorbeeld op uw website, zodat uw klanten er ook over kunnen lezen.

Gezond en veilig werken

Door het inzetten van nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken kan langdurige uitval door ziekte voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van de juiste hulpmiddelen waardoor niet of veel minder getild hoeft te worden. Dit geldt ook voor veilig werken. Bij werken op hoogte (valgevaar) is juist gebruik van een goede steiger een praktisch voorbeeld: het leidt tot minder ongelukken en daardoor ook tot minder verzuim. Met een simpele controle op gebruik en naleving van een veilige steiger zorgt u feitelijk dat werknemers langer en gezond kunnen blijven doorwerken. Een actuele RI&E is een ander mooi voorbeeld: u kunt gratis gebruik maken van de MKB-RI&E Bouwnijverheid. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, u kunt opdrachtgevers ook aantonen uw zaken op orde te hebben.

Personeelsbeleid

Zorg tevens voor een goed personeelsbeleid, waaronder het houden van functioneringsgesprekken. Als u en uw medewerkers elkaar met open vizier betreden en een goed gesprek niet uit de weg gaan, komt dit uw bedrijf zeker ten goede. Het is tevens belangrijk dat uw medewerkers regelmatig (bij)geschoold worden. Dit is inmiddels ook een wettelijke verplichting.

Sponsor projecten

Een veel gebruikte manier om te laten zien dat een bedrijf nadrukkelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt, is het sponsoren van bijvoorbeeld sportverenigingen. Daarmee laat u in de omgeving zien dat u betrokken bent bij de maatschappij, oog hebt voor persoonlijke ontwikkeling én gezondheid. Ook andere maatschappelijke initiatieven waar u zich als bedrijf mee verbonden voelt, kunt u actief uitdragen. Het gaat dus niet om geld overmaken; betrokken zijn bij de uitvoering van een bepaald maatschappelijk project is ook MVO.

Relatie met klanten

Hoewel het een voor de hand liggende zaak is, blijkt het voor bedrijven lang niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met de diversiteit van relaties. Wat vinden verschillende zakelijke klanten bijvoorbeeld belangrijk? Klanten willen weten wat u gaat doen en hoe u dat doet. Anders gesteld: u moet het verwachtingspatroon managen. Heeft u bijvoorbeeld meerdere oplossingen voor een bepaald probleem? Zorg dan ook voor een duurzaam alternatief en geef klanten uitleg over de keuzemogelijkheden. Weliswaar blijft de keuze aan de klant, maar de kans is reëel dat uw klant het duurzame alternatief niet kent. Hij/zij zal u minstens behulpzaam vinden en mogelijk kiezen voor de duurzame oplossing. Verder zou u regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek kunnen doen. Tevreden klanten leveren vervolgens via mond-tot-mond reclame weer nieuwe klanten op.

MVO-waardig

Onze opsomming is niet uitputtend en zeker niet compleet. Dat hebben we met dit artikel ook niet gepoogd. We hopen u een aantal zaken aan te reiken waarmee u, zonder al te veel inspanning, uw dagelijkse praktijk MVO-waardig kunt aanpassen. Bedenk daarbij dat opdrachtgevers, aannemers en particulieren steeds kritischer kijken naar dit soort aspecten. Ondernemingen die zich nadrukkelijk met MVO bezig houden, zullen in de (nabije) toekomst hier zeker de vruchten van plukken.