Kent u uw doelgroep?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Betere bewerking particuliere markt in tien tips

De particuliere markt is een groeimarkt voor de afbouw. Ondanks een minder gunstige economie liggen hier mooie kansen voor afbouwondernemers. Wij hebben tien goede adviezen om deze groeimarkt (beter) te bewerken.

Weet u zeker dat u wilt werken voor particuliere klanten? Kent u uw doelgroep? Specialiseer in één of enkele soorten werk. Maak een marketingplan. Stilstaan bij uw bedrijfsvoering en uw wensen is de eerste belangrijke marketingactie.

Advies 1

“Weet zeker dat u voor particulieren wil en kan werken? De particuliere klant vraagt om een andere aanpak dan zakelijke cliënten. Deze klant wil huisbezoeken, heldere adviezen, goede offertes en correcte facturen. Het gaat vaak om relatief kleine opdrachten, die veel aandacht van de ondernemer vergen. Inlevingsvermogen is noodzakelijk. Een particulier is ‘bouwondeskundig’, hij heeft slechts één, twee keer in zijn leven te maken met een verbouwing of bouwproject. Het gaat om zíjn woning en om veel geld. Geen wonder dat hij hoge eisen stelt aan het werk van de afbouwer. Als een ondernemer liever veel strakke meters maakt in de zakelijke markt, is het verstandig bij dit soort werk te blijven. Zoek doelgroepen die bij je passen. Doe waar je goed in bent.”

Advies 2

“Zorg dat u weet welke doelgroepen er in uw werkgebied zijn: gezinnen met jonge kinderen, welgestelde ouderen, midden- of topsegment. Maak een keuze uit één of meer doelgroepen. Vraag u af waar hier goede kansen voor uw bedrijf liggen. Welke kwaliteiten heeft u en wat moet er gebeuren om meer kwaliteiten in huis te halen?“

Advies 3

“Ken de vraag van de doelgroepen: in welk soort woningen wonen ze? Welke smaak hebben ze? Welke materialen of technieken zijn favoriet? Wat hebben ze te besteden? Hoe bouwdeskundig zijn ze? Met dit soort gegevens kunt u beter inspelen op de behoefte van klanten.”

Advies 4

”Weet hoe u de doelgroep kan bereiken: Welke media lezen ze? Bij welke verenigingen zijn ze aangesloten? Hoe benadert u de kopers van een nieuwbouwproject?”

Advies 5

“Maak een aanbod dat is afgestemd op de informatie uit het voorgaande: product, prijs, promotie en plaats moeten op elkaar aansluiten.”

Advies 6

“FOCUS! Beperkt u tot één of enkele soorten werk. U haalt goede geloofwaardigheid uit geslaagde referentieprojecten die herkenbaar zijn voor de klant. Veel uiteenlopende soorten werk is misschien voor een vakman interessant. Voor de particuliere klant bent u moeilijk(er) te herkennen. Vergist u zich trouwens niet hoe leuk specialiseren kan zijn! Toeleggen op één marktsegment kan veel voldoening geven.”

Advies 7

“Ken de concurrentie. U bent niet de enige aanbieder, de klant heeft altijd iets te kiezen! Wat zijn de sterke punten van collega-bedrijven? Ga uit van uw eigen kwaliteit en kracht: waar bent u goed in, wat vindt u de aantrekkelijkste kanten van uw bedrijf?

U kunt leren van het succes van concurrenten. Niet om na te doen, maar juist om uw kwaliteiten beter te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen.” 

Advies 8

“Zorg ervoor dat u de juiste medewerkers bij particuliere klanten laat werken. Let op goede omgangsvormen, netheid en klantgerichtheid. Uw personeelsleden zijn het visitekaartje van uw bedrijf. Dit geldt ook voor de administrateur, die achter openstaande rekeningen aan belt.”

Advies 9

“Maak een marketingplan. Stel doelen, zet acties uit in de tijd. Het gaat niet vanzelf. Veel ondernemers moeten leren om niet alleen ín, maar ook áán het bedrijf te werken. Het lastige van marketing is dat het niet dringend is. De offerte aan een grote opdrachtgever ligt nu op uw bureau. Een technisch probleem moet vandaag opgelost worden. U merkt het niet direct als u uw marketing een tijdje laat liggen. Pas na verloop van tijd zijn er gevolgen. Denk regelmatig na over marketing. Laat het niet versloffen. Hoe is mijn marktbewerking, wat zijn de resultaten, bereik ik de gewenste doelgroepen enzovoorts? Kijk als het ware op een afstandje naar uw onderneming, wees kritisch en eerlijk. Als u ondersteuning wilt, kunt u de NOA-ondernemersopleiding volgen of anderen om advies vragen”.

Advies 10

“Evalueer regelmatig uw marketingplan en stel het bij als dat nodig is. De markt verandert, klanten en uw eigen bedrijf ook.”