Welke gegevens moeten allemaal op een nota staan?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Nederlandse eisen factuur

Uw facturen moeten aan verschillende eisen voldoen. Bekijk het voorbeeld om te checken of uw eigen nota’s en die van uw leveranciers aan de Nederlandse eisen voldoen. Voldoet een rekening niet aan de eisen, dan komt deze niet in aanmerking voor btw-aftrek in de belastingaangifte.

Als u in Nederland goederen of diensten koopt en verkoopt, ontvangt u of maakt u hiervoor een factuur. Deze factuur moet aan een aantal eisen voldoen. De volgende gegevens moet hierop vermeld staan:

 • de naam en het adres van de leverancier
 • het btw-identificatienummer van de leverancier
 • uw naam en adres
 • het factuurnummer
 • de factuurdatum
 • datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
 • de hoeveelheid en soort geleverde goederen
 • de aard en de soort geleverde diensten

Voor elk btw-tarief (of vrijstelling) moet op de factuur vermeld staan:

 • de prijs per stuk of eenheid, exclusief btw
 • eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen
 • het toegepaste btw-tarief
 • de vergoeding (de prijs exclusief btw)
 • bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum
 • het btw-bedrag

In sommige gevallen moet ook uw btw-identificatienummer op de factuur staan. Dat is het geval bij export van goederen naar andere EU-landen. Ook bij verlegging moet uw btw-identificatienummer op de factuur worden vermeld.