Bouwvergunningen lopen terug
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 april 2024

Woningtekort oplossen

Al enkele jaren lukt het niet om het gewenste aantal van 100 duizend nieuwe huizen per jaar te bouwen. De oorzaak is onder meer het gevolg van gestegen kosten, stijgende rentes, maar ook onzekerheid bij bouwers over het beleid van de overheid en onvoldoende locaties. Ondernemerskoepels hebben het kabinet opgeroepen om de stilvallende woningbouw snel vlot te trekken.

De stilvallende woningbouw heeft ook gevolgen voor de doorstroom op de woningmarkt. Prijzen rijzen de pan uit. Het is belangrijk dat er snel meer locaties worden aangewezen voor nieuwbouw en dat het Rijk hier regie neemt. Ook moeten vergunningstermijnen worden versneld. Verder maakt het grote verschil tussen het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen, 10,4 versus 2 procent, het minder aantrekkelijk om te investeren in projecten om bestaande complexen om te bouwen. Vorige maand schreven koepelorganisaties een brief aan de Tweede Kamer waarin deze maatregelen genoemd werden om de woningbouw vlot te trekken. Hoe langer de regeling het tekort laat oplopen, hoe groter het probleem wordt.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de Kamer er ook op gewezen dat er structurele financiering nodig is. De financiering voor de Woningbouwimpuls (WBI) en de Startbouwimpuls (SBI) lopen dit jaar af. Hierdoor dreigt verdere stilstand en achteruitgang van de woningproductie.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

 

Deel dit artikel: