9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof m.i.v. 02-08-2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 maart 2022

Wijzigingen ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 verstrekt de overheid een uitkering gedurende maximaal 9 weken ouderschapsverlof. Dit om werkende ouders meer mogelijkheden te bieden om de werk- en zorgtaken te verdelen. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemer daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. In de CAO-Afbouw zijn daar geen afspraken over gemaakt. 

UWV uitkering voor ouderschapsverlof

Het kabinet heeft besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering. Deze was al vastgesteld op 50% van hun dagloon, maar minister Van Gennip heeft de Tweede en Eerste Kamer voorgesteld deze uitkering te verhogen naar 70% van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. 

Gedeeltelijk betaald verlof in eerste levensjaar kind

Een belangrijk element is dat de uitkering voor de eerste negen weken alleen wordt betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een kind van een werknemer op 1 januari 2022 is geboren dat de werknemer uiterlijk tussen 2 augustus en 1 januari 2023 9 weken (gedeeltelijk betaald) ouderschapsverlof kan opnemen. 

Onbetaald ouderschapsverlof

Verlof dat niet in het eerste jaar wordt opgenomen, wordt toegevoegd aan de overige 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling.

Verlofreglement

NOA heeft voor leden een verlofreglement waarin belangrijke wettelijke en bijzondere verloven, zoals afgesproken in de CAO-Afbouw, allemaal vermeld staan. Het verlofreglement kan in uw bedrijf gebruikt worden om helderheid te verschaffen over alle mogelijke verloven, en wanneer die wel/niet kunnen worden aangevraagd.

Na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord kunnen leden het aangepaste verlofreglement downloaden.

Deel dit artikel: