Stikstofuitstoot 26% lager dan nu
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 oktober 2020

Wetsvoorstel Stikstofreductie

Op 13 oktober heeft minister Carola Schouten een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, die moet realiseren dat in 2030 de stikstofuitstoot 26% lager ligt dan nu. In het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering heeft de minister tevens voorstellen opgenomen hoe er voor kan worden gezorgd dat bouwprojecten door kunnen gaan.

Bij het wetsvoorstel heeft Schouten een begeleidende brief geschreven waarin ze het kabinet vraagt een miljard euro extra uit te trekken om de bouw uit het slop te trekken. De helft van dat bedrag wil ze gebruiken om bouwers een schoner, elektrisch machinepark te gaan laten gebruiken. En de rest van de reservering blijft bewaard tot helder wordt waar dat het beste aan besteed kan worden.

De minister wil nog goede afspraken maken met de bouwsector. Voorop staat dat de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen. Gemaakte afspraken kunnen vervolgens steeds in de gaten worden gehouden, zodat tussentijds kan worden gecheckt of er voldoende wordt bereikt. En ze wil opnemen dat kleine bouw -en sloopprojecten, die weinig stikstof uitstoten, geen natuurvergunning hoeven aan te vragen voor ze beginnen. Hierdoor moeten vooral kleinere woningbouwprojecten sneller kunnen doorgaan. In haar brief schrijft Schouten: "Het weer op gang brengen en blijven houden van de bouw is cruciaal voor de economie en het economisch herstel na de coronacrisis."

Deel dit artikel: