Wet flexibel werken wordt aangepast
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 juli 2022

Wet werken waar je wilt

Op 5 juli 2022 heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel voor de ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. Hierdoor zal de ‘Wet flexibel werken’ worden aangepast. 

Door deze wijziging kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door een werkgever worden afgewezen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid. Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken. 

De werknemer kan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als woonadres van de werknemer, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever. In het oorspronkelijke voorstel zou de werkgever een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats alleen mogen afwijzen op grond van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Door de SER is in het advies van 31 maart 2022 over hybride werken aangegeven dat dit te beperkend is. De SER heeft voorgesteld deze norm aan te passen naar ‘redelijkheid en billijkheid’. Dat betekent dat in de beoordeling van een werknemer bijvoorbeeld zaken meegewogen kunnen worden als het welzijn van de werknemer, behoud van sociale cohesie, een goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever (bijvoorbeeld als een werknemer deels in een ander EU-land wil werken). 

De nieuwe norm geeft werkgevers de ruimte om een goede afweging te maken tussen het belang van het individu, het team, collega’s die locatiewerk verrichten en de organisatie als geheel en is dus veel beter werkbaar dan wat er oorspronkelijk in het wetsvoorstel is opgenomen. 

Lees meer over het wetsvoorstel en om de Kamerstukken te downloaden 

 

Deel dit artikel: