Tips en diensten van ArboNed voor gezonde werknemers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 juni 2024

Werken aan een gezond en vitaal bedrijf?

Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Gezonde en vitale medewerkers zijn immers onmisbaar voor het succes van jouw bedrijf. Ze presteren doorgaans beter en verzuimen minder. Hoewel de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl voornamelijk bij je medewerkers zelf ligt, betekent dit niet dat je als werkgever hier geen invloed op kunt uitoefenen. Maar hoe doet je dat? Begunstigend lid ArboNed geeft praktische tips en handvaten.

Werkgevers- en werknemerspartijen in de afbouw hebben collectief allerlei afspraken met Volandis, om werkenden in de bedrijfstak veilig, gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Aanvullend biedt begunstigend lid ArboNed een uitgebreid dienstenpakket om medewerkers gezond en vitaal te houden.

Hoe gezond en vitaal zijn uw medewerkers?

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hét vertrekpunt om de arbeidsrisico’s in jouw bedrijf in kaart te brengen. Bijvoorbeeld het tillen van zware spullen of het langdurig werken achter een beeldscherm. Een logisch vervolg op de RI&E is het Preventief medisch onderzoek (PMO) voor medewerkers.

Preventief medisch onderzoek

Het PMO is een uitgebreide gezondheidscheck die je medewerkers inzicht geeft in hun fysieke en mentale gezondheid. Met de adviezen uit het PMO kunnen ze zelf verder aan de slag met het verbeteren van hun gezondheid en leefstijl. Met het aanbieden van het PMO toon je als werkgever waardering voor je medewerkers en je laat zien dat je hun gezondheid belangrijk vindt. 

RI&E als basis voor het PMO

De arbeidsrisico’s die naar voren komen in de RI&E vormen de basis voor het PMO. Toont de RI&E bijvoorbeeld aan dat een hoge werkdruk kan leiden tot psychische klachten, dan komt dit terug in het PMO. Met het uitvoeren van het PMO draag je bij aan het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit in je bedrijf en het voorkomen van verzuim.

Ondersteuning door ArboNed

Wil je werken aan een gezond en vitaal bedrijf? Dan helpt begunstigend lid ArboNed je graag op een manier die het best bij je bedrijf past: het helemaal zelf doen, alles uitbesteden, of liever een middenweg kiezen? 

  • Zelf doen: gezond ondernemen begint bij een gezonde en veilige werkomgeving. Download de checklist met bijbehorende tips en ontdek hoe jouw bedrijf ervoor staat.
  • Samen doen: wil je sparren over vervolgstappen op het PMO of het bevorderen van een gezonde leefstijl binnen je bedrijf? Je kunt dan via Mijn Vitaliteitsexpert de deskundigen van ArboNed inschakelen. Zij zijn flexibel inzetbaar voor 2, 4 of 8 uur.
  • Laten doen: als werkgever toon je betrokkenheid bij je medewerkers door hen een PMO aan te bieden. Zo bevorder je de gezondheid en vitaliteit binnen je bedrijf. Bekijk hier het PMO aanbod van ArboNed.

Meer weten?

Wil je meer weten over het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers? Kijk dan op de website van ArboNed of neem contact op met ArboNed. 

Deel dit artikel: