Handige online routekaart
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 december 2020

Wegwijs in cybersecurity

De Cybersecurity wegwijzer is een nieuw hulpmiddel van het ministerie van Economische zaken en Klimaat: Een handige routekaart die de weg wijst naar de vele cybersecurity initiatieven in Nederland. 

Er zijn allemaal instanties die een hoog niveau van cyberweerbaarheid in de keten, branche of regio willen bereiken. Maar door de veelheid daarvan is het voor bedrijven soms lastig het juiste loket te vinden dat hen verder kan helpen. De online wegwijzer brengt vraag en aanbod bij elkaar tussen bedrijven en aanbieders van bijvoorbeeld cybersecurity informatie en of diensten. 

Aan de hand van filters zoals bedrijfsgrootte, geografische locatie, cybersecurity volwassenheid of een specifieke hulpvraag, kan een ondernemer een passend initiatief vinden dat bij kan dragen aan zijn digitale weerbaarheid. Het Digital Trust Center wil veilig digitaal ondernemen makkelijker maken. 

Naar de Cybersecurity wegwijzer 

Deel dit artikel: