Aanpassing werkkostenregeling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 september 2020

Vrije ruimte WKR verruimd

Alleen voor 2020 is de vrije ruimte van de Werkkostenregeling verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Het is een eenmalige verhoging, die in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was opgenomen. Vooral kleine organisaties hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte.

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In het Belastingplan 2020 werd deze vrije ruimte per 1 januari 2020 al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000. Nu is dit dus tijdelijk en alleen voor 2020 verder verruimd naar 3%. Boven de € 400.000 geldt in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. Stopt u als werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen. U mag als werkgever zelf bepalen of u de vrije ruimte wilt gebruiken en waar u die aan wilt besteden.

In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om het percentage van 1,2% – het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 – per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Deze verlaging is niet bedoeld als tijdelijke maatregel.

Deel dit artikel: