NOW 3.3 aanvragen per 6 mei 2021
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 mei 2021

Voorwaarden van NOW 3.3

Vanaf 6 mei 2021 is de NOW 3.3 aan te vragen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. 

In onze afbouwsectoren kan er mede door het protocol 'samen veilig doorwerken' gelukkig volop worden doorgewerkt. Toch kan het voorkomen dat er door corona omstandigheden problemen optreden waarvoor u overheidssteun nodig hebt. Het is niet meer mogelijk om eerdere NOW regelingen aan te vragen, maar voor de nieuwe NOW 3.3 kunnen vanaf 6 mei aanvragen worden ingediend. 

Voorwaarden voor NOW 3.3

Om de aanvraag goedgekeurd te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • uw bedrijf is voor 2 februari 2020 opgericht 
  • uw gemiddelde omzetverlies is 20% of meer in de periode april - juni 2021
  • bij eerder gebruik van NOW 3.2 moet de aanvraag voor NOW 3.3 aansluiten op de vorige periode van 3 maanden
  • uw huidige loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 
  • u betaalt iedereen 100%, duw zowel werknemers met een vast contract, tijdelijke contracten en payrollkrachten
  • u levert een inspanningsverplichting om personeel scholing aan te bieden
  • bij ontslag van een werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen maakt u hiervan melding bij het UWV
  • u doet gewoon loonaangifte zoals in een normale situatie
  • u keert geen dividend of bonussen uit

Lees hiervoor ook de informatie van de Rijksoverheid over NOW 3.3.

Aanvragen van NOW kan bij het UWV.   

Deel dit artikel: