Indienen van een verzuimmelding
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 januari 2020

Verzuimmelder UWV

UWV heeft de Verzuimmelder verbeterd aan de hand van wensen van werkgevers. Hierdoor is het indienen van een verzuimmelding overzichtelijker gemaakt en kunnen eigenrisicodragers voortaan kiezen uit twee meldingen.

Met de Verzuimmelder van UWV kunnen werkgevers online verzuimmeldingen van werknemers doorgeven. Het instituut heeft opnieuw aanpassingen doorgevoerd in de Verzuimmelder. Uit testen kwamen nieuwe wensen en behoeften van werkgevers naar voren. De vernieuwde Verzuimmelder moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om wijzigingen in te dienen.

Indienen van verzuimmelding voortaan via duidelijke stappen

Werkgevers registeren in de Verzuimmelder ziek- en betermeldingen van werknemers en meldingen over WAZO-uitkeringen. Dit kan door in te loggen op het werkgeversportaal. UWV heeft de volgende wijzigingen aangebracht in de Verzuimmelder:

  • De vragen en teksten zijn verbeterd.
  • De vragenlijst voor het doorgeven van een melding is in overzichtelijke stappen verdeeld.
  • De werkgever vult voortaan eerst het burgerservicenummer van de werknemer in en kiest daarna voor een melding.
  • Het overzicht van de ziekmeldingen vermeldt standaard alleen nog ziekmeldingen tot 1 jaar terug. Hierdoor werkt de Verzuimmelder sneller. De werkgever kan oudere ziekmeldingen inzien door dit zelf aan te passen.

Voortaan aparte verzuimmeldingen voor eigenrisicodragers

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, kunnen in de Verzuimmelder voortaan kiezen uit twee ziekmeldingen: de gewone of de verkorte ziekmelding. De keuze is afhankelijk of de ziekmelding wel of niet onder het eigen risico van de werkgever valt. Valt een ziekmelding wél onder het eigen risico, dan maakt de werkgever gebruik van de verkorte ziekteaangifte. UWV beoordeelt de ziekmelding niet inhoudelijk. Niet UWV, maar de werkgever betaalt de Ziektewetuitkering. Voor een werknemer die níet onder het eigen risico valt, kiest de werkgever voor de gewone ziekteaangifte: de ‘Ziekmelding’ in de Verzuimmelder. Dit geldt onder andere voor werknemers die onder de no-risk polis vallen. De werkgever kiest dan als reden voor de aanvraag voor ‘No-risk’.

Inloggen met eHerkenning

U kunt tegenwoordig alleen nog met eHerkenning inloggen in het werkgeversportaal van UWV, zodat u gegarandeerd de privacygevoelige informatie in een beveiligde omgeving regelt.

Deel dit artikel: