Goed ventileren om Covid niet verder te verspreiden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 juli 2022

Ventilatietips

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. En gezonde lucht draagt bij aan een comfortabel gevoel. In gebouwen gaat dat niet vanzelf. En in afgesloten kantoren, bouwketen of vergaderruimtes wordt de lucht snel en steeds viezer. Daarom is het belangrijk om goed te ventileren.

Vooral als er mensen in een ruimte aanwezig zijn, zal de lucht snel vies worden. Dat komt door vocht, fijn stof, geurtjes, ziektekiemen en andere verontreinigingen. Ventileren was altijd al belangrijk, maar is door Covid-19 weer extra van belang. En nu de coronabesmettingen wederom oplopen, kunnen de volgende ventilatietips extra besmettingen helpen voorkomen. Ventilatie is nodig om schadelijke stoffen en geurtjes uit een ruimte af te voeren.

Tip 1. Zet gevelroosters en klepramen open

Gevelroosters en klepramen vind je vaak boven de grote ramen van een ruimte. Ze zitten daardoor op 180 cm of meer boven de vloer. Dit helpt tegen tocht. In recentere gebouwen is die bescherming tegen tocht verplicht.

Tip 2. Geen gevelroosters of klepramen en geen mechanische ventilatie? Zet de ramen op een kier

Het openzetten of op een kier zetten van te openen ramen om te ventileren is in nieuwere gebouwen niet nodig. Gebouwen die na 1992 zijn gebouwd hebben daarvoor altijd klepramen, gevelroosters of mechanische ventilatie, zie basistip 3. Te openen ramen worden bij deze gebouwen gebruikt om te luchten.

Tip 3. Mechanische ventilatie? Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstelling

Mechanische ventilatiesystemen werken met een ventilator. Die zorgt voor de afvoer van lucht en vaak ook voor de toevoer. Zorg dat het systeem goed wordt onderhouden. Onderhoud is minstens eenmaal per jaar nodig.

Tip 4: Niet te veel mensen in een ruimte

Meer mensen in een ruimte betekent meer stoffen in de lucht. Hoe meer mensen, hoe meer frisse lucht moet worden toegevoerd om de binnenlucht gezond te houden. Zorg dat duidelijk is voor hoeveel mensen de ruimte is bedoeld en dat gebruikers van het gebouw dit weten. Dat kun je bijvoorbeeld doen door bij de ingang van de ruimte een ventilatiekaart op te hangen waarop dit staat.

Tip 5. Als er een CO2-meter in de ruimte aanwezig is gebruik die dan goed

CO2 (kooldioxide) wordt door mensen uitgeademd. Als er veel CO2 in een ruimte aanwezig is, geeft dit een aanwijzing dat er in een ruimte niet voldoende wordt geventileerd. In sommige ruimtes hangen daarom CO2-meters die de concentratie tijdens gebruik van de ruimte meten.

Download de uitleg en toelichting op de 5 basistips voor ventileren door TNO en RIVM.

Deel dit artikel: