‘Je uitspreken over veiligheid is net zo belangrijk’
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 januari 2022

Veiligheidsladder steeds vaker vereist

Grote(re) opdrachtgevers die de Governance Code Bouw hebben ondertekend, zijn sinds 1 januari van dit jaar verplicht om van hun onderaannemers een zogenoemd SCL certificaat te vragen. SCL staat voor Safety Culture Ladder (in goed Nederlands Veiligheidsladder) en is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Vloerenbedrijf Van Rijbroek behaalde het certificaat eind vorig jaar. Directeur Ron van Rijbroek legt uit waarom.

“De belangrijkste reden om het SCL certificaat te halen is omdat steeds meer opdrachtgevers erom vragen”, zegt Van Rijbroek. “Maar ook omdat ik veiligheid gewoon heel belangrijk vind. Dat zegt natuurlijk iedereen, maar de praktijk is toch echt anders. Iedereen kent de voorbeelden waarbij een bouwplaats niet op orde is en er toch verwacht wordt dat je doorwerkt.” Vloerenbedrijf van Rijbroek heeft al 25 jaar een VCA certificaat, maar Van Rijbroek vond dat niet voldoende. “Tijdens VCA-audits merkte ik vaak dat het beperkingen heeft. Er wordt erg vanuit kantoor en procedures geredeneerd, maar niet over hoe het er buiten aan toe gaat. De Safety Culture Ladder daarentegen gaat uit van gedrag en cultuur.” Ook Van Rijbroek vond dat in het begin nogal vaag, maar zegt nu: “Juist omdat het vaag is kun je er wat mee. Waar VCA zegt dat je een veilige situatie moet aantonen, zegt SCL dat je veiligheid ook kunt aantonen door gesprekken met je mensen. Mijn jongens zijn tegen de SCL-auditor echt behoorlijk los gegaan over veiligheid op het werk en over waar ze verbeteringen zien. Er deugde maar weinig in die gesprekken. Maar het feit dat ze dat onderkennen maakt dat ze zich er - ook in de ogen van de auditor - bewust van zijn. Het toont volgens de SCL-methodiek aan dat zowel directie als uitvoerende medewerkers dezelfde prioriteiten hebben.” 

Vloerenbedrijf Van Rijbroek haalde vorig jaar het SCL certificaat.
Vloerenbedrijf Van Rijbroek haalde vorig jaar het SCL certificaat.

Minder incidenten

De Safety Culture Ladder is ooit ontwikkeld door ProRail en stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarin mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het kostte Van Rijbroek betrekkelijk weinig moeite om de werkwijze in zijn bedrijf in te voeren. “Er is best wat overlap met VCA. Die hebben we dus als leidraad genomen. Veel zaken in de Safety Culture Ladder zijn vervolgens vrij gemakkelijk toe te passen. Dat heeft me 2 à 3 dagen gekost, inclusief de audit 5 dagen. En zonder een dure externe consultant in te huren. Want dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn.”

Laddertreden

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. Die score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria. Van Rijbroek heeft er in eerste instantie voor gekozen om tot en met de tweede trede te klimmen. “Wij waren een van de eerste bedrijven in de afbouw die zich lieten certificeren. Dan kun je wel meteen super ambitieus willen zijn, maar liever leer ik eerst het proces en de eisen kennen. Dan kunnen we op ons gemak doorgroeien naar een volgende trede.” 

De medewerkers van Van Rijbroek hebben de werkwijze ondertussen omarmd. “Tijdens de audit is er zoals gezegd flink gemopperd. Maar dat toont juist aan dat mijn mensen met veiligheid bezig zijn. Ik krijg ook terug dat er eerder en eerlijker naar uitvoerders wordt gestapt als zich een onveilige situatie voordoet. En dat is nu precies de bedoeling.” 

Deel dit artikel: