Vaste vergoeding per dag voor thuiswerkkosten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 mei 2022

Thuiswerkvergoeding

Hoewel in onze sectoren de meeste werknemers naar hun werk toe gaan, heeft sinds het coronatijdperk het hybride werken een opmars gemaakt. UTA-personeel werkt bijvoorbeeld deels op kantoor en deels thuis. Het kabinet biedt werkgevers de mogelijkheid hun werknemers een vergoeding te geven voor kosten voor thuiswerken.

Het kabinet stelt de vergoeding vast op maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven.

Vaste afspraken

De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Dan hoeft de werkgever niet per werkdag bij te houden welke vergoeding er wordt toegekend. Werkt een werknemer op een thuiswerkdag toch op kantoor? Of andersom. Dan is aanpassing van de vaste vergoeding niet nodig. Gaat de werknemer structureel meer thuiswerken of naar kantoor? Dan past de werkgever de vaste vergoeding aan.

Of thuiswerkvergoeding, of reiskostenvergoeding

Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan kiest de werkgever of er voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding wordt gerekend, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet.

 

Deel dit artikel: