CJIB gaat te veel ontvangen TVL-subsidie terugvorderen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 oktober 2022

Terugvordering TVL

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) draagt binnenkort een aantal dossiers over aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het gaat om de dossiers van zo’n 2.000 ondernemers die (een deel van) het voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moeten terugbetalen. RVO krijgt geen contact met hen, omdat zij niet reageren op persoonlijke mails en telefoontjes.

Zo’n 420.000 ondernemers hebben een voorschot TVL ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten ongeveer 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Het grootste gedeelte hiervan heeft al een betalingsregeling afgesproken, om uitstel gevraagd, of het bedrag in één keer terugbetaald. Zo’n 2.000 ondernemers hebben niet gereageerd, ook niet na 6 tot 8 persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. RVO gaat die TVL-dossiers daarom overdragen aan het CJIB.

Twee weken na CJIB-aanmaning

Heeft u eerder TVL aangevraagd en ontvangen, dan kan het wijs zijn om te controleren of u daar ook daadwerkelijk recht op had. Mocht u mogelijk tot een van die circa 2.000 ondernemers behoren, die de TVL (deels) moet terugbetalen, maar daar geen gehoor aan heeft gegeven, dan heeft u alleen nog een laatste kans als u van het CJIB een aanmaning ontvangt. U kunt dan binnen twee weken nog een betalingsregeling afspreken. Reageert u niet, dan wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder van het CJIB. Vanaf dat moment is er geen terugbetalingsregeling meer mogelijk en zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. 

Hoewel het in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht lastig kan zijn om TVL terug te betalen, is het ook noodzakelijk om deze stappen te nemen, omdat alleen ondernemers die daadwerkelijk recht hadden op het steunpakket er gebruik van konden maken. 

Deel dit artikel: