Waar ook NOA-leden zitting in hebben
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 januari 2021

Techniek Innovatie Ontwikkeling (TIO)

NOA werkt samen met Technisch Bureau afbouw (TBA). Het TBA verricht onder meer technisch onderzoek en geeft richtlijnen en publicaties uit, die in samenspraak met praktiserend ondernemers uit de betreffende sector worden opgesteld. In de commissie TIO, waarin NOA-leden samen met TBA zitting hebben, komen tal van technische onderwerpen aan de orde. Vaak resulteert dat in nader onderzoek of het samenstellen van een publicatie.

Zo komen daar ook schades aan de orde, die door betere voorlichting voorkomen hadden kunnen worden. Er is in de branche een giga hoeveelheid kennis aanwezig die onder meer te lezen is in allerhande publicaties van TBA en NOA . Een zeer leerzame publicatie is het handboek Droge Afbouw. Dit handboek wordt momenteel ge-update, maar ook de huidige versie is nog steeds de moeite waard. In de laatste bijeenkomst van TIO kwamen ook nog navolgende onderwerpen aan de orde:

Lignine

Voordat je een gipsplaat afwerkt, moet hij geprimeerd worden. Maar deze handeling wordt nog wel eens overgeslagen, om daar een scherpere prijs aan te kunnen bieden. Dat je daar risico’s mee loopt kwam aan de orde op een van de laatste commissievergaderingen van TIO. Eén van die risico’s is verkleuring die veroorzaakt wordt door lignine. Lignine bevindt zich in cellulose; de grondstof van de op de gipsplaten aangebrachte kartonstrook. Wil je dit probleem voorkomen zal je gewoon moeten primeren… NOA schreef er al eerder over in Afbouwzaken. 

Afwerking van gipsplaatnaden

Een ander veel voorkomend probleem is scheurvorming na de afwerking van naden bij gipsplaten wanden en plafonds. Vaak blijf je toch te maken houden met scheurvorming. Hoe dan ook is de conclusie dat zeker bij plafonds gaasband een te hoog risico op scheurvorming geeft. Papierband of glasvliesweefsel levert bij plafonds wel goede resultaten op. Belangrijk aandachtspunt blijft wel dat deze moet worden ingebed in de natte voegenmix. Door veel plafond- en wandmontagebedrijven wordt geëxperimenteerd met lijmsprays en papierband. Dit levert echter een beduidend minder sterke voeg. Download daarom de TBA richtlijn “3.3 Verwerkingsvoorschrift voor het monteren van wanden en plafonds met gipskartonplaten en gipsvezelplaten” die per 1-1-2021 is aangepast en biedt u werkzaamheden conform de richtlijn aan.

Hoe beoordeel je een oppervlak?

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid is over hoe een oppervlakte beoordeeld moet worden. Er werd op geattendeerd dat de TBA richtlijn 3.8 Beoordelingsmethoden oppervlakken, die bedoeld is voor het beoordelen van afgewerkte gipskarton- en gipsvezelplatenwanden en -plafonds en naadloze akoestische plafonds door veel partijen als een goede aanvulling wordt beschouwd op de TBA-richtlijnen.

Deel dit artikel: