Kabinet wil oneigenlijk gebruik subsidieregeling voorkomen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 juli 2022

SVM-subsidie tijdelijk gesloten

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. Dit omdat er door energie-adviseurs oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt. De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb’ers ondersteuning te bieden bij de kosten voor energieadvies. 

De SVM regeling is destijds bewust simpel en laagdrempelig gemaakt zodat mkb-ondernemers zich kunnen richten op ondernemen en niet onnodig met papierwerk worden opgezadeld. In de afgelopen twee maanden zijn echter steeds meer signalen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele energie-adviseurs. De grote aantallen aanvragen die zij momenteel indienen, heeft het kabinet doen besluiten om de regeling nu tijdelijk stop te zetten zodat de regeling in een nieuwe jas kan worden gestoken met strengere kwaliteitseisen. Hiermee wordt verder oneigenlijk verbruik voorkomen en kan de regeling worden verbeterd om mkb’ers beter te ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Over SVM

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is een subsidieregeling voor mkb’ers, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, om 80% van de kosten voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen gesubsidieerd te krijgen voor in totaal een maximum van € 2.500,-. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.

Oneigenlijk gebruik

Afgelopen week waarschuwden we in onze nieuwsbrief al dat RVO had geconstateerd dat sommige energie-adviseurs mkb-bedrijven onjuist informeerden. Bepaalde energie-adviseurs zouden onterecht voorspiegelen dat hun diensten gratis zijn, zich als RVO-medewerker voordoen en/of misleidende informatie verstrekken, bijvoorbeeld door te stellen dat het verplicht is om energie-advies af te nemen.

Aanpassen regeling

Het kabinet heeft daarom besloten om de regeling per direct tijdelijk te sluiten. Het is vanaf 14 juli niet meer mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen te doen. Het blijft wel mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor kosten voor subsidiabele activiteiten die zijn verricht voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen die door mkb’ers zijn gemaakt vóór 14 juli 2022. Bij voorkeur stelt het kabinet de regeling in aangepaste vorm dit najaar weer open. 

Deel dit artikel: