27% stijging leerlingenaantal
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
31 oktober 2019

Spectaculaire stijging aantal leerlingen afbouwopleidingen

Als gevolg van de economische crisis van enkele jaren geleden, is niet alleen het aantal werknemers in de CAO Afbouw, maar ook het aantal leerlingen in de bedrijfstak afbouw dramatisch gedaald.

Gelukkig zijn tijden veranderd en bestaat er weer veel behoefte aan gekwalificeerde instroom. Om aan de roep van nieuwe leerlingen te kunnen voldoen, heeft de bedrijfstak - mede op initiatief van NOA - een instroomplan ontwikkeld. De regie over dit plan ligt bij Savantis. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de aanstelling van ambassadeurs die onder andere alle VMBO-opleidingen bezoeken met een bouwgerichte afstudeervariant. Daarnaast zijn ook bedrijven bezocht om na te gaan of werknemers interesse hebben in een opleiding. Natuurlijk hebben de initiatieven tijd nodig om effect te sorteren. Het plan loopt nu een jaar en gelukkig zien we positieve resultaten. Op grond van voorlopige gegevens zien we de volgende cijfers voor de afbouwopleidingen:

Leerlingenaantal 2018/2019351 leerlingen
Leerlingenaantal 2019/2020446 leerlingen
Stijging aantal leerlingen95 leerlingen of een stijging van 27,07%

Met uitzondering van de opleidingslocatie in Rotterdam is het aantal leerlingen op alle opleidingslocaties gestegen. Hopelijk zet de positieve ontwikkeling zich in de komende periode voort

Deel dit artikel: