Subsidie voor meld- en expertisepunt ambachten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 november 2020

SBB subsidie verlengd

De komende twee jaar kunnen onze specialistische vakopleidingen gelukkig weer rekenen op vakkundige hulp bij een duurzame organisatie. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om subsidie te blijven verstrekken aan het Meld- en expertisepunt van de SBB. Het SBB coördineert de opleidingen voor onze, maar ook honderden andere specialistische beroepen.

Het ministerie van OCW wilde de subsidie aan het meldpunt stopzetten, maar de Kamer besloot voor 2021 en 2022 jaarlijks 200.000 euro vrij te maken. In september is een brief gestuurd aan de ministers van SZW, EZK en OCW. Daarin werd opgeroepen het Meld- en expertisepunt te behouden, omdat er zorgen waren over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap.

De sector telt honderden ambachten waar 80.000 mensen werken en die gezamenlijk een jaarlijkse omzet van 10 miljard euro hebben. Het ministerie van OCW had de afgelopen vijf jaar jaarlijks 450.000 euro uitgetrokken voor het werk van het Meld- en expertisepunt, maar kondigde aan die subsidie eind 2020 te willen beëindigen. Onterecht volgens werkgeversorganisaties en daarom gingen we onder andere in overleg met partijen in de Tweede Kamer.

De breed gedragen motie voor de subsidie was ingediend door Kamerlid Bruins (CU), samen met coalitiegenoten Van Meenen (D66), Kuik (CDA) en Smals (VVD). Zij benadrukten dat het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een belangrijke rol vervult in het behoud van ambachten en het opleiden van vakmensen.

Deel dit artikel: