Arbeidsmigranten en COVID-19
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 november 2020

Samenwerkingsplatform

Er wordt door het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C) een nieuw samenwerkingsplatform opgericht zo lang de COVID-19 pandemie aanhoudt. Want de uitbraak van de COVID-19 pandemie en de invoering van maatregelen hebben verschillen in de Nederlandse samenleving en tussen bevolkingsgroepen zichtbaar gemaakt. Zo zijn er mensen die de maatregelen strikt naleven en zij die dat niet doen, of kunnen. Een deel van de arbeidsmigranten behoort tot die laatste groep.

Afgelopen zomer presenteerde het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer, een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte termijn te verbeteren. Eén ervan betrof het oprichten van een samenwerkingsplatform ter voorkoming van verspreiding van COVID-19 onder arbeidsmigranten.

De opdracht voor het oprichten en faciliteren van het Samenwerkingsplatform "Arbeidsmigranten en COVID-19" is belegd bij het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C). Het platform is een samenwerking tussen de veiligheidsregio’s, de GGD-regio’s, de Inspectie SZW en de NVWA. Het is sinds 1 september operationeel en blijft operationeel zo lang de COVID-19 pandemie heerst.

Het LOT-C heeft met name de taak om dit platform in te richten en draaiende te houden. Het platform brengt de betrokken partijen bij elkaar zodat zij op basis van hun reguliere bevoegdheden en taakstelling hun werkzaamheden in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren.

Het nieuwe samenwerkingsplatform werkt graag samen met sectoren aan het voorkomen van besmettingen onder arbeidsmigranten. Dit doen ze onder andere door het coördineren van preventieve acties om potentiële brandhaarden in risicosectoren te voorkomen en het voorbereiden, met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen, van een gecoördineerde inzet op het regionale niveau. In onderstaande presentatie kunt u er meer informatie over vinden.

Download presentatie samenwerkingsplatform

Deel dit artikel: