Definitieve wetgeving vrijstelling rijbewijs C voor ZE-bedrijfsvoertuigen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juni 2024

Rijbewijs B voor ZE-voertuigen tot 4250 kilo

Bestuurders met een B-rijbewijs kunnen ZE-bestelauto's blijven besturen. Ook ondernemers, die reeds geïnvesteerd hebben in elektrische bedrijfswagens, worden niet gestraft voor hun duurzame keuze: de gedoogconstructie om met een rijbewijs-B ZE-voertuigen tot 4.250 kg te besturen wordt verlengd.

Minister Mark Harbers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat er definitieve wetgeving in de maak is om de rijbewijseisen voor zero-emissiebedrijfsvoertuigen (ZE) tot 4.250 kg te verlichten. Deze wetgeving zal naar verwachting na 1 juli 2025 van kracht worden. Tot die tijd wordt de huidige gedoogconstructie verlengd.

Er ontstonden veel vragen toen media berichtten dat er een rijbewijs C nodig zou worden voor veel zero emissievoertuigen. Ook NOA klopte aan bij MKB-Nederland, want dit zou een lastenverzwaring betekenen voor ondernemers die hun wagenpark willen verschonen. Er werd actief gelobbyd om de wetgeving aan te passen. Met positief resultaat. De huidige ZE-voertuigen tot 4.250 kilo kunnen nog steeds worden bestuurd met een rijbewijs B. Nieuwe EV-voertuigen zullen vanaf 1 juli volgend jaar onder de te verschijnen AMvB moeten vallen.

Gedoogconstructie verlengd

Het OM heeft de gedoogsituatie tot 1 juli 2025 verlengd. Dit betekent dat ZE-bedrijfsvoertuigen met een toegestane maximum massa (TMM) van 3.501 kg tot en met 4.250 kg en een tenaamstelling van voor 1 oktober 2023, of die aantoonbaar voor deze datum zijn besteld, tot 1 juli 2025 onder de huidige voorwaarden door kunnen blijven rijden.

Er gelden wel enkele voorwaarden aan deze regeling:

  • De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs.
  • De bestuurder moet kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan middels een document dat bij het voertuig gehouden wordt waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket is op te vragen bij de producent of importeur van het ZE-bestelvoertuig. Zij dienen dit document in te vullen en te tekenen.
  • Het ZE-bestelvoertuig moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023.
  • Het ZE-bestelvoertuig heeft een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur.
  • Er is geen tachograafplicht.
  • Het is niet toegestaan om met dit voertuig in het buitenland te rijden zonder een rijbewijs C.
  • Het ZE-bestelvoertuig wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten
  • Zonder rijbewijs C mag het voertuig niet met een aanhangwagen worden gereden. Dit mag ook niet wanneer de bestuurder rijbewijs E achter B heeft.

Permanente vrijstelling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor een permanente vrijstelling van de rijbewijs C-verplichting. Overigens is er wel afgesproken dat chauffeurs van een dergelijk zwaar voertuig een cursus moeten volgen om de verkeersveiligheidsrisico’s beter in te schatten. Dit is overigens een formalisatie van wat nu al in de praktijk gebeurt.

Voor meer informatie, lees de kamerbrief van minister Harbers.

Let op

Veel bedrijfswagens waar in onze sectoren mee wordt gereden, zijn onder de 3500 kilogram. Er zijn veel 3100 en 3500 kilogram varianten, die een laadvermogen hebben tot 1679 kg. Hiervoor verandert niets. De nieuwe regeling is wel van toepassing op verlengde zware bestelbussen en de kleine vrachtwagentjes.

Deel dit artikel: