Dekkingsgraad bpfBOUW daalt door lagere rente; vermogen stijgt
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 februari 2024

Positief rendement bpfBOUW

BpfBOUW, het bedrijfspensioenfonds voor de bouw waar ook de afbouw bij is aangesloten, behaalde in het vierde kwartaal van 2023 een positief totaalrendement van 10,7%. De actuele dekkingsgraad nam in het vierde kwartaal van 2023 af met 4,9 procentpunt tot 123,9%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) nam af met 0,5 procentpunt tot 124,7%.

Economische indicatoren tonen verdere afkoeling van de economie, zowel in de Eurozone als in China. In de Eurozone nam de (kern)inflatie gedurende het kwartaal verder af en ook de inkoopmanagers index (PMI) blijft op laag niveau, ver beneden 50. In China zijn het de (schaduw)banken die moeite hebben om staande te blijven, voornamelijk als gevolg van slechte leningen aan de vastgoedsector. Centrale banken bevinden zich in een spanningsveld waarin de inflatie nog boven de doelstelling ligt, maar de economie al wel aan het afkoelen is. Zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) heeft in december besloten de rentetarieven voorlopig niet te wijzigen. Door de mildere toon van de Fed pasten marktpartijen hun verwachting voor de beleidsrentes in 2024 naar beneden aan. Hierdoor daalden rentes over de gehele linie en stegen aandelenkoersen.

De beleggingscategorieën ‘Aandelen ontwikkelde markten’ en ‘aandelen opkomende markten’ behaalden gedurende het kwartaal positieve resultaten, waarbij voornamelijk de grote Amerikaanse Tech aandelen (Magnificent Seven) diverse indices tot nieuwe recordhoogten stuwden. De rente daalde gedurende het kwartaal over de gehele curve, in het bijzonder in de maanden november en december, wat erin resulteerde dat de categorieën ‘Vastrentende waarden’ en ‘renteafdekking’ sterk positieve bijdragen leverden. De Nederlandse vastgoedportefeuille behaalde een licht negatief totaalrendement in het vierde kwartaal. De internationale vastgoedportefeuille liet een licht positief rendement zien en de beursgenoteerde portefeuille herstelde sterk met een “double digit” rendement.

Vermogen neemt minder toe dan verplichtingen, daling actuele dekkingsgraad

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het vierde kwartaal toe met 6,8 miljard euro en bedroeg ultimo december 52,7 miljard euro. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is afgenomen van 3,08% eind september naar 2,29% eind december. De verplichtingen zijn in het vierde kwartaal per saldo toegenomen met 14,9%.

De totale waarde van het beschikbare vermogen nam in het vierde kwartaal toe met 6,2 miljard euro en bedroeg ultimo december 65,3 miljard euro. Het beschikbare vermogen nam in het vierde kwartaal per saldo toe met 10,5%. De actuele dekkingsgraad nam de afgelopen drie maanden met 4,9 procentpunt af. De beleidsdekkingsgraad nam af met 0,5 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het vierde kwartaal 2022 hebben plaatsgemaakt voor de gemiddeld lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het vierde kwartaal van 2023.

Deel dit artikel: