Wat zijn de mogelijkheden?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 december 2019

Personeelsbelangen goed regelen

Wist u dat bedrijven vanaf 50 werknemers conform de Wet op de ondernemingsraden verplicht een OR moeten hebben? Vanaf 10 tot 50 werknemers kunt u een PVT oprichten en bij minder dan 10 werknemers is een PV vrijwillig.

De regels voor medezeggenschap van werknemers staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad overlegt over de belangen van het personeel binnen een bedrijf en het ondernemingsbeleid. De OR is verplicht vanaf 50 werknemers. Heeft u meer ondernemingen met elk minder dan 50 werknemers, dan kunt u een gezamenlijke OR instellen. De OR heeft een aantal rechten, zoals:

  • adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen
  • instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden
  • instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker

De OR vergadert ten minste 2 keer per jaar met de werkgever.

Via de Verzamelwet 2022 wordt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangepast om de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap te vergroten. Per 1 januari 2022 worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden. Ook krijgt een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten (dit was 24 maanden). Na 18 maanden verwerft een inlener actief en passief kiesrecht. Volgens aanpassing van de WOR hoeven de vaste commissies die de ondernemingsraad kan instellen niet langer in meerderheid uit OR-leden te bestaan. 

De Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Uw werknemers kunnen vrijwillig een OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) opzetten. Zij moeten dit doen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Een PVT heeft andere bevoegdheden dan de OR. De wet stelt geen specifieke eisen aan het instellen van de PVT. Het personeel kiest de leden van de PVT rechtstreeks uit hun midden, met een geheime schriftelijke stemming. Medewerkers die belangstelling hebben voor de PVT stellen zich kandidaat.

Personeelsvergaderingen (PV)

Minder dan 10 werknemers? En uw werknemers hebben geen PVT opgericht? Dan getuigt het van goed werkgeverschap als u jaarlijks tenminste een Personeelsvergadering houdt. Daarin bespreekt u samen met uw werknemers de algemene gang van zaken van de onderneming en kunnen werknemers advies geven.

Meer info vindt u op het online ondernemersplein van de overheid.

Deel dit artikel: