Pensioenen blijven in 2021 gelijk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 januari 2021

Pensioenpremie stijgt naar 25%

Met ingang van 2021 stijgt de pensioenpremie uit de basisregeling van bpfBOUW van 22,2% naar 25%. Deze stijging is nodig, omdat het pensioenfonds voor de bouw rekening houdt met minder rendement en wettelijke aanpassingen. De pensioenen van uw werknemers blijven komend jaar gelijk.

Uw maandelijkse bijdrage aan het pensioen van uw werknemers neemt vanaf 1 januari 2021 toe. Of de maandelijkse premiebijdrage van uw werknemer(s) in 2021 stijgt, is afhankelijk van gemaakte afspraken over de premieverdeling. Op de website van bpfBOUW is alle informatie per sector uitgewerkt. Daar kunt u ook het verkorte totaaloverzicht voor 2021 met de premiepercentages en rekenregels voor de pensioenregeling en de bedrijfstakeigen regelingen vinden.

Pensioenen blijven gelijk in 2021

BpfBOUW zet zich in voor een goed pensioen voor uw werknemers. Het lukt helaas niet om de pensioenen in 2021 te verhogen. Meer hierover kunt u lezen in het toeslagbeleid van bpfBOUW. 

Deel dit artikel: