Zowel premie als pensioenuitkering blijft gelijk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 december 2023

Pensioenpremie in 2024 hetzelfde

Het bestuur van bpfBOUW, het bedrijfspensioenfonds voor de bouw, heeft besloten dat de pensioenpremie in 2024 gelijk blijft op 25,8%. Dit blijkt voor iedereen de beste optie en is kostendekkend. Hiermee voldoet de premie aan de wettelijke eisen. Ook de pensioenen zelf zullen in 2024 niet stijgen.

Vanaf 1 januari 2024 blijf je dezelfde pensioenpremie betalen

De maandelijkse bijdrage aan het pensioen van je werknemers verandert dus niet. BpfBOUW werkt op dit moment alle premiepercentages en rekenregels voor 2024 per sector uit. Het pensioenfonds doet haar uiterste best om de komende tijd alle informatie op hun website bij te werken.

Lichte stijging premies arbeidsongeschiktheidspensioenregeling

De premies voor de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling stijgen in 2024 heel licht. De premie gaat van 0,15% van de pensioengrondslag naar 0,20%, waarbij werkgever en werknemer allebei de helft betalen. Alleen de sector Natuursteen kent op dit moment deze regeling.

Pensioenen niet omhoog in 2024

De pensioenen worden per 1 januari 2024 niet verhoogd. BpfBOUW kijkt altijd naar de door het CBS berekende ontwikkeling van de prijzen. Tussen september 2022 tot en met september 2023 daalden de prijzen gemiddeld 1,39%. BpfBOUW heeft dan het beleid om de pensioenen niet te verhogen.

 

Deel dit artikel: