SV en BTER premies voor 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 januari 2022

Overzicht premies 2022

In Nederland kennen we de SV-premies met een wettelijk verplicht karakter en de BTER-premies, die volgen uit afspraken die in de cao zijn gemaakt. Ook draagt u voor uw werknemers pensioenpremies af aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Voor het nieuwe jaar hebben we de premiepercentages op een rijtje gezet.

SV-premies:

Premie WW laag2,7% tot maximum premieloon
Premie WW hoog7,7% tot maximum premieloon
Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang kleine werkgevers (t/m loonsom € 882.500)5,99% inclusief 0,5% bijdrage kinderopvang
Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang overige werkgevers7,55%
Inkomensafhankelijke heffing ZVW6,75% normaal tarief

WGA en ZW-premies:

De premie Werkhervattingskas (WHK) betreft de premies WGA en ZW-flex: die premies WGA en ZW-flex worden gedifferentieerd vastgesteld. De grootte van uw onderneming is hiervoor van belang: 

  • U bent een grote werkgever als de loonsom meer bedraagt dan € 3.530.000,- 
  • U bent een middelgrote werkgever als het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer hoger is dan € 882.500,- en minder of gelijk aan het gemiddelde premieplichtig loon van € 3.530.000,-
  • U bent een kleine werkgever als de loonsom minder of gelijk is aan € 882.500,-.

Voor kleine werkgevers gelden er sectorpremies:

WGAZW-flex
Sectorcode 03 (bouwbedrijf P&W)0,80%0,33%
Sectorcode 57 (stukadoorsbedrijf en vloeren & terrazzo)1,12%0,45%
Sectorcode 60 (steenhouwers)1,12%0,45%

Voor middelgrote- en grote werkgevers is de premie gedifferentieerd en deze wordt jaarlijks via een beschikking per bedrijf kenbaar gemaakt.

Pensioenpremie bpfBOUW

Maximum pensioenloon€ 66.337,13
Franchise (bodemloon)€ 14.802,00

Premiepercentage van de grondslag

Afbouw (exclusief natuursteen)

Werkgeversdeel voor bouwplaatsmedewerkers17,6864%
Werknemersdeel voor bouwplaatsmedewerkers8,3136%
Werkgeversdeel voor UTA-personeel16,6562%
Werknemersdeel voor UTA-personeel9,3438%
Totaal26%

Afbouw Natuursteen

Werkgeversdeel16,4744%
Werknemersdeel9,5256%
Totaal26%

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen:

Deze premie geldt alleen voor werkgevers in de Afbouw Natuursteen​

Werkgeversdeel0,075%
Werknemersdeel0,075%
Totaal0,15%

O&O-fondspremie

O&O-fonds premie wordt volledig door de werkgever gedragen. Voor de afbouw is dit 1,6% en voor natuursteen 1,73%.

Collectieve ongevallenverzekering

€ 0,13 per werkdag

Collectieve fysiotherapieverzekering

€ 0,12 per werkdag

Deel dit artikel:

Laatste nieuws