Cao-afspraak ouderschapsverlof overruled wetgeving
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 mei 2022

Ouderschapsverlof bij wet of cao?

Afgelopen periode kreeg ons secretariaat meerdere vragen over de ouderschapsverlof regeling die in de cao-Afbouw staat. Klopt het dat in de cao een beperktere ouderschapsregeling is afgesproken dan in de wet? Het antwoord is dat dit het geval is. 

In de cao artikel 32 is geregeld dat een werknemer (voordat het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt) gedurende maximaal 1 jaar voor ten hoogste 50% van de normale arbeidsduur onbetaald verlof kan opnemen. Het verschil met de wet is, dat daarin staat dat gedurende 8 jaar het ouderschapsverlof mag worden opgenomen. Het maximum aantal dagen (50% van de arbeidsomvang) is wel hetzelfde als in de wet.

Wetgeving volgen mag, maar hoeft niet

Als werkgever heb je wel de vrijheid, maar dus niet de plicht, om van de cao-regeling af te wijken ten gunste van een werknemer. Je mag bijvoorbeeld voor een langere periode dan 1 jaar 1 dag in de week ouderschapsverlof afspreken. 

Let op: aanpassing

Vanaf 22 augustus 2022 geldt de volgende regeling: Over de eerste 9 weken ouderschapsverlof die opgenomen worden in het eerste levensjaar, krijgt de werknemer van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% procent van het dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het verlof moet worden opgenomen door middel van hele dagen. 

Deel dit artikel: