Bijzonder uitstel geldt alleen voor betaling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 maart 2020

Oproep aan werkgevers: doe wel tijdig loonaangifte, betalen kan later

Tijdige loonaangifte van groot belang voor Noodfonds, u hoeft de aangifte nog niet te betalen bij uitstel.

Het is heel belangrijk dat u als werkgever tijdig aangifte doet, nu meer dan ooit. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers, die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Om hier goed uitvoering aan te geven, vraagt de Belastingdienst om uw hulp. Als u op tijd aangifte doet, beschikken zij en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar u als werkgever en al uw werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden recht op hebben. Daarom doet de fiscus een extra appèl op u om tijdig uw aangifte te doen. Deze hoeft u als u uitstel van betaling aanvraagt nog niet te betalen.

Bijzonder uitstel geldt alleen voor betaling

De fiscus heeft begrip voor de lastige situatie waarin ondernemers zich bevinden. Daarom heeft het kabinet besloten dat werkgevers/ondernemers die in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus, in aanmerking komen voor bijzonder uitstel van betaling. Deze regeling geldt voor de betaling van de loonheffingen, maar ook voor de betaling van omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Bent u in betalingsproblemen gekomen? Vraag dan betalingsuitstel aan. Dat werkt als volgt:

  1. U doet (loon)aangifte voor de uiterste aangiftedatum. Deze datum staat in het jaaroverzicht dat u in december van ons ontving. U hoeft de aangifte echter nog niet te betalen.
  2. Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum ontvangt u een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van uw aangifte hoeft u niet te betalen. U kunt uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Dit kunt u doen via een verzoek om uitstel met de vermelding dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Noem in uw brief in ieder geval het kenmerk van uw belastingaanslag. Stuur de brief naar:

    Belastingdienst
    Postbus 100
    6400 AC Heerlen

  3. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen ze de invorderingsmaatregelen en wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. U krijgt in deze situatie automatisch 3 maanden uitstel. U hoeft hier niets voor te doen.

Let op:

Uw verzoek geldt als een verzoek om uitstel van betaling. Het geldt niet als uitstel voor het doen van aangifte. We vragen u uw aangifte gewoon op tijd te doen. Mocht aangifte doen op dit moment echt niet lukken? Vraag dan uitstel aan voor het doen van uw loonaangifte. Stuur in dat geval een schriftelijk verzoek voor uitstel van aangifte naar:

Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA Breda

Deel dit artikel: