In 1 jaar een erkend diploma
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 april 2022

Opleiding voor Plafond- & Wandmonteur

Goed opgeleid personeel vinden is moeilijk. Ook voor plafond- en wandmontage bedrijven. Samen met Savantis heeft NOA daarom een eenjarige opleiding ontwikkeld waarmee zowel nieuwe als bestaande werknemers, maar ook zij-instromers uit een ander vakgebied - snel een erkend diploma kunnen halen. Daarmee zijn ze breder inzetbaar en helemaal op de hoogte van de nieuwste technieken. De eerste lessen beginnen al in april.

“Door je mensen de kans te geven zich te (blijven) ontwikkelen ben je niet alleen een goed werkgever, je investeert er ook mee in de branche en in je eigen bedrijf”, zegt Kees de Jong, onderwijskundige en projectleider. “Om die reden hebben NOA en Savantis de handen ineengeslagen en een opleiding op MBO-2 niveau ontwikkeld waarmee werknemers in slechts een jaar een wettelijk erkend vakdiploma kunnen halen. Daarmee kunnen ze hun niveau aantonen en staan ze sterker op de arbeidsmarkt. Als je je mensen die kans biedt, laat je zien dat je het beste uit je mensen wilt halen en blijf je een aantrekkelijke werkgever. Ook dat helpt bij het vinden van nieuwe werknemers in deze krappe arbeidsmarkt.”  

Goed te combineren

De opleiding wordt zo georganiseerd dat deze goed te combineren is met een fulltime functie als monteur. Tijdens vier praktijkweken verspreid over het jaar krijgen de deelnemers de belangrijkste montagetechnieken aangeleerd. Een deel gaat over vaste wanden en plafonds en een deel over systeemplafonds. Ook algemene onderwerpen zullen voorbij komen, zoals tekeninglezen, maatvoeren, isoleren en het maken van sparingen. Verder wordt aandacht besteed aan het werken volgens arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Naast de vaktheorie en de praktijk bestaat de opleiding uit de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan & burgerschap en twee keuzedelen. De opleiding wordt uitgevoerd door Savantis in samenwerking met De Vakopleiding, een onderwijsinstelling die erkend is door het ministerie van Onderwijs. 

Examen

Aan het einde van de opleiding leggen deelnemers een examen af. Als dit met goed gevolg gebeurt, dan ontvangen ze een wettelijk erkend mbo-diploma. Het diploma dat deelnemers via De Vakopleiding behalen, heeft exact dezelfde waarde als een diploma van bijvoorbeeld een ROC.

Meer weten? 

Kijk op www.devakopleiding.nl of neem contact op met Kees de Jong via k.dejong@savantis.nl of 088 080 88 83. Ook NOA-sectormanager Bob Buijs kan je vragen beantwoorden.

Subsidies

De opleiding tot plafond- en wandmonteur is natuurlijk niet gratis. Maar er zijn voldoende subsidieregelingen waarmee bijna alle kosten vergoed worden. Bedrijven die een leer-/werkplek verzorgen, komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren. Vanuit de Europese Unie is ook geld beschikbaar gesteld voor dit opleidingstraject. NOA en Savantis kunnen helpen bij het aanvragen van die subsidies. 

Deel dit artikel: