Wanneer bouwen medewerkers wel en niet vrije dagen op
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 september 2022

Opbouw roostervrije dagen

Met enige regelmaat krijgt ons secretariaat vragen over roostervrije dagen. We geven graag een korte uitleg hoe de opbouw van roostervrije dagen geregeld is in de CAO-Afbouw.

Opbouw van dagen

Een medewerker bouwt 10 roostervrije dagen op in de eerste 50 weken van een jaar. Elke 5 weken 1 roostervrije dag. Uitzondering hierop is de medewerker die werkt bij een natuursteenbedrijf: die bouwt in de eerste 50 weken van het jaar 6 roostervrije dagen op. Elke 5 weken is voor natuursteenmedewerkers 0,6 roostervrije dag. 

Geen opbouw gedurende ziekteperiode

Er vindt geen opbouw van roostervrije dagen plaats als een medewerker in een periode van 5 weken geheel ziek is. Bij kortdurende ziekte (minder dan die periode van 5 weken) wordt wel gewoon een roostervrije dag opgebouwd. Mocht een medewerker uiteindelijk 2 jaar ziek blijven en uit dienst gaan, dan zijn er over de afgelopen 2 jaren geen roostervrije dagen opgebouwd. 

Deel dit artikel: