NOA, FNV en CNV-Vakmensen sluiten onderhandelingsresultaat
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 december 2023

Onderhandelingsresultaat CAO-Afbouw 2024-2025

NOA, FNV en CNV Vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO-Afbouw met een looptijd van twee jaar (2024-2025). In een lastige periode lukte het toch om voor de duur van twee jaar heldere afspraken te maken, zodat werkgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn.

Na meerdere intensieve onderhandelingsronden en ruggespraak met de NOA-Adviesraad heeft de werkgeversdelegatie van NOA een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Als de achterban van partijen instemmen met het resultaat zal de CAO-Afbouw een looptijd hebben van twee jaar.

Voor onze onderhandelingsdelegatie was het een lastige periode; de hoge inflatie was al langere tijd een vast gegeven, maar daar bovenop kwam de berichtgeving dat de bouw een eenjarige cao sloot met een hoge loonstijging van ca. 10,5%. Alle cao’s van aanpalende bouwsectoren waren uiteraard al uitgebreid met elkaar vergeleken. Er is een resultaat bereikt waarbij we gelijke tred houden met de diverse bouwpartners, maar iets minder hard en wat later stijgen dan de rest. Op hoofdlijnen lichten we er een aantal afspraken uit: 

Lonen

  • Op 1 maart 2024 worden de lonen van werknemers in de CAO-Afbouw (met uitzondering van de BBL-lonen) structureel met € 150,- verhoogd;
  • Op 1 september 2024 worden de lonen van werknemers in de CAO-Afbouw (met uitzondering van de BBL-lonen) wederom met € 150,- per maand verhoogd;
  • Op 1 februari 2025 stijgen de lonen (met uitzondering van de BBL-lonen) conform CPI, waarbij een minimum van 2% en een maximum van 4% is afgesproken. De hoogte van de loonsverhoging is dan afhankelijk van de gemiddelde stijging gedurende een jaar van de kosten van een pakket goederen die een huishouden aanschaft (CPI afgeleid).   

Vergoedingen en reiskosten

  • De vergoedingen en toeslagen worden per 1 maart 2024 en op 1 september 2024 verhoogd met 4,5% en op 1 februari 2025 met de CPI afgeleid (minimaal 2% en maximaal 4%).
  • Om werknemers te stimuleren op de fiets naar het werk te komen, geldt met ingang van 1 maart 2024 een kilometervergoeding van € 0,22 bruto per kilometer.
  • De reisuren vergoeding wordt met ingang van 1 maart 2024 verhoogd naar € 12,75 bruto per uur (nu € 11,26). Wanneer de bestuurder collega’s meeneemt, geldt dat alleen de eerste 15 minuten van de heen- en terugreis per dag niet worden vergoed (nu 30 minuten).

Retentiebonus

Voor medewerkers die vanaf 2022 in dienst zijn gekomen, komt er een “blijfbonus” om trouwe medewerkers te waarderen. De retentiebonus wordt bij 5 jaar en 10 jaar in dienst uitgekeerd.

Afbouwveiligheidspas

Er komt een zogenaamde Afbouwveiligheidspas voor zzp-ers, waarmee voor een werkgever in de afbouwsector kan worden gewerkt. Over de precieze invulling en invoeringsdatum moeten partijen nog nader overleg voeren. Uiteraard zullen we hierover berichten zodra de concrete invulling bekend is.  

“We vinden het belangrijk om voor twee jaar rust en duidelijkheid te bieden”, legt Hendrik Ruys, delegatieleider werkgevers uit. “Daarom een resultaat waarmee we de sterke inflatie compenseren en een stabiele en gematigde trend in onze afbouwsectoren realiseren, wat uitkomt op een totale stijging tussen de 11% en 13% in twee jaar tijd. Tegelijkertijd hebben we ons ook aan de belofte kunnen houden om de lonen van leerlingen niet te laten stijgen. Die hadden al een flinke boost gekregen om een aantrekkelijke sector te blijven voor jonge aanwas. Maar al met al is het deze ronde een stevig pakket - mooier kunnen we het niet maken.”

Adviesraad NOA en leden vakbonden akkoord met CAO onderhandelingsresultaat

De Adviesraad van NOA heeft op 8 januari 2024 ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De vakbonden hebben maandag 15 januari 2024 laten weten dat ook hun achterban akkoord is gegaan met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat de CAO definitief is. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de teksten voor de nieuwe CAO. In februari zullen wij er voor zorgdragen dat de NOA loonwijzer weer beschikbaar is, zodat leden goed op de hoogte zijn van de eerste loonstijging per 1 maart 2024.

Download onderhandelingsresultaat

Ondernemers die al vragen hebben over dit onderhandelingsresultaat kunnen contact opnemen met Frans Westerman.

 

Deel dit artikel: