Invoering WKB hangt samen met Omgevingswet
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 juli 2022

Nog geen besluit omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde eind juni met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onderdeel van de Omgevingswet is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Minister De Jonge wilde voor 1 juli een besluit zodat de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 geregeld kan worden. Niet iedereen was daar enthousiast over. Er werden 3 moties ingediend, waar nog over gestemd moet worden. Dit betekent dat er in oktober pas definitief duidelijk wordt of de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat. Dan komt de Eerste Kamer hierover opnieuw bij elkaar.

WKB is onderdeel Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt ruim honderd AmvB’s, wetten en bestuurlijke regelingen. Behoorlijk omvangrijk dus. Ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) maakt er onderdeel van uit; een nieuwe wet waar inmiddels al jaren onduidelijkheid over is óf de wet er komt en wat deze precies betekent voor (af)bouwers. Veel professionals in de bouwketen zullen er niet rouwig om zijn als de invoering van de wet opnieuw wordt uitgesteld, maar het is wel handig om meer duidelijkheid te krijgen. Door de Raad van State is aangegeven dat invoering van een omvangrijke wet als de nieuwe Omgevingswet in een tijd van grote bouwopgave risico’s met zich meebrengt. 

Verslag

Op de website van de Eerste Kamer is een verslag over het debat te lezen. 

Deel dit artikel: