Wetgeving maakt betere beveiliging tegen cyberrisico's verplicht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 november 2023

NIS2-keurmerk

Er is een nieuw keurmerk voor mkb-bedrijven om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot cybersecurity. Volgend jaar treedt de NIS2-wetgeving in werking, waardoor mkb-bedrijven die aan grote ondernemingen leveren moeten laten zien dat er de nodige beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

De NIS2 is een Europese richtlijn gericht op het versterken van de cyberveiligheid in Europa. Bedrijven vanaf 50 medewerkers, in een groot aantal voor de economie en samenleving belangrijke sectoren, worden verplicht zich beter te beveiligen tegen cyberrisico’s en moeten incidenten gaan melden.

Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat NIS2-bedrijven ook verantwoordelijk zijn voor de cyberveiligheid van hun leveranciers en daarover afspraken met hen moeten maken. De NIS2-richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving, die naar verwachting eind 2024 in werking zal treden. Bedrijven die dan aan de richtlijn moeten voldoen, kunnen het NIS2-keurmerk opnemen in hun leveranciersvoorwaarden. Op die manier kunnen ze gestructureerd en inhoudelijk samenwerken en voldoen ze aan hun zorgplicht in de keten.

Het nieuwe NIS2-keurmerk is ontwikkeld door het Platform Samen Digitaal Veilig, om mkb-ondernemers te ondersteunen om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. NOA is partner van het platform, wat zich inzet voor de cyberveiligheid van ruim 100.000 mkb-bedrijven. Hoewel mkb-bedrijven lang niet allemaal onder de wet (gaan) vallen, zullen de meeste er wel degelijk mee te maken krijgen, omdat ze in de keten werken voor grote bedrijven die aan de NIS2-wetgeving moeten voldoen. Het risico bestaat bovendien dat bedrijven die onder wet vallen zwaardere eisen gaan opleggen aan hun leveranciers met betrekking tot de cybersecurity.

Samen Digitaal Veilig

Door de krachten te bundelen in het platform Samen Digitaal Veilig willen meer dan 50 brancheverenigingen – waaronder NOA - hun leden ondersteunen op het gebied van cyberrisico’s en de juiste informatie en tools aanbieden. NOA-leden kunnen kosteloos gebruik maken van de informatie en online trainingen op het platform. Binnenkort zal meer informatie beschikbaar worden gesteld over het keurmerk. Lees er hier meer over. 

Deel dit artikel: