Samen veilig doorwerken in de bouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 september 2022

Nieuw coronaprotocol + sectorplan

Het coronaprotocol Samen veilig doorwerken is aangepast. Niet omdat ontwikkelingen rondom het coronavirus hiertoe aanleiding geven, maar het protocol is nu gebaseerd op het nieuwe sectorplan. In dit plan staan alle preventieve maatregelen voor de Bouw & Techniek gerangschikt onder de vier coronascenario's van de Nederlandse overheid. 

In de nieuwste versie van het coronaprotocol, versie 24 inmiddels, is het coronascenario 1 'Verkoudheid' toegevoegd. De scenario's zijn ingedeeld op volgorde van ernst:

  • verkoudheid
  • griep+
  • continue strijd
  • worst case

Corona Sectorplan

Het scenario dat van kracht is, bepaalt de maatregelen die gelden voor onze sector. Het nieuwe Corona Sectorplan Bouw & Techniek biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden in de bouw over veilig werken tijdens de coronapandemie. Dit plan is bedoeld als leidraad voor de veilige uitvoering van werkzaamheden in de bouw en techniek. 

Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen

Het is ieders verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en veilig door te kunnen werken. Dat vraagt om goed en verantwoord samenwerken. Wij hopen dat iedereen de richtlijnen uit het sectorplan zal naleven en ook het nieuwste coronaprotocol weer zal gebruiken. 

Download coronaprotocol Samen Veilig Doorwerken, versie 24

Deel dit artikel: