Handen ineen geslagen om lage tarief te verdedigen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 juli 2023

Lobby voor lage btw-tarief

Omdat het kabinet voor Prinsjesdag met een standpunt wil komen over het verlaagde btw-tarief op arbeidsintensieve diensten, hebben brancheorganisaties via MKB-Nederland de handen ineen geslagen om een lobby op te starten. Aan Staatssecretaris Van Rij is een brief met ‘position paper’ gestuurd om toe te lichten waarom het niet verstandig is om het lage btw-tarief te verhogen.

In mei berichtten we al dat de overheid de verlaagde btw van 9% op arbeidsintensieve diensten door een extern bedrijf had laten inventariseren (zie ons nieuws van 25 mei). Het bedrijf Dialogic en Significant gaf in een uitgebreide rapportage aan dat het niet ‘noodzakelijk’ is om de lage btw in stand te houden. Afschaffing van het lage btw-tarief ligt daarom op de loer.

Tegenoffensief voor conclusies uit evaluatie

Brancheorganisaties hebben via koepelorganisatie MKB-Nederland de handen ineen geslagen om met een tegenoffensief te komen. Vorige week heeft MKB-Nederland in een brief aan Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit) gepleit om niets te veranderen aan het huidige stelsel. De conclusies uit het rapport met de (wettelijk verplichte) evaluatie zijn in een ‘position paper’ weerlegd.

“Lage btw werkt écht”

Omdat de staatssecretaris van Financiën naar verwachting op Prinsjesdag met een kabinetsreactie komt, is in de position paper het grote belang onderstreept om het huidige stelsel van verlaagde btw-tarieven voor de betreffende producten en diensten in stand te houden. De economische en maatschappelijke impact van de verlaagde btw-tarieven valt niet te onderschatten. Het is onverantwoord en onacceptabel om afstand te doen van het verlaagde btw-tarief. Leden van NOA bevestigen dat het lage btw-tarief op stucwerk en bepaalde isolatie- en coatingvloeren bij particuliere opdrachtgevers nog steeds heel goed werkt.

Position paper

MKB-Nederland gaat in de paper in op de nuances die te plaatsen zijn bij het rapport. Ook worden heldere argumenten aangedragen voor het in stand houden van het verlaagde btw-tarief. Als derde wordt ook de complexiteit van mogelijke alternatieven geschetst. Samengevat komt het erop neer dat zowel bedrijven als consumenten nu natuurlijk helemaal niet zitten te wachten op nog meer kostenverhogingen. Corona, hoge inflatie en sterk gestegen loon- en materiaalkosten vragen veel van onze branche en bevorderen zwart werk. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme verduurzamingsopgave, waar onze sectoren mede een oplossing voor moeten vormen.

Download de position paper over lage btw

Deel dit artikel: